Published: 30. 5. 2023
Media

Socioložka Radka Hanzlová se věnuje plýtváním potravinami. V rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 tak popisuje zvyklosti Čechů a Češek, jejich k potravinovému odpadu, vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny nebo jejich nákupní a spotřební chování.

Ilustrace: Bing.com / DALL-E

Situaci komplikuje, jak Radka Hanzlová uvedla pro časopis A/ Věda a výzkum, skutečnost, že v českém prostředí a ani ve světě neexistuje dostatek vypovídajících výzkumů, dat a ani přesná metodologie, jak potravinový odpad měřit a co do něj započítávat. Jedná se tudíž většinou o kvalifikované odhady, které jsou však podle Hanzlové i tak příliš vysoké: například český občan v průměru vyhodí desítky kilogramů jídla za rok. Pohybuje se přitom v evropském průměru.

„Plýtvání jídlem má velmi vážné ekologické, ekonomické i sociální dopady. Na světě se vyhodí přibližně jedna třetina produkce, což je asi 1,3 miliardy tun. Toto množství by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí,“ popisuje chmurnou statistiku Hanzlová. Ta také ve svém výzkumu naráží na fakt, že spotřebitelé často nerozumí pojmům, zejména rozdílu mezi pojmy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. O tématu před časem hovořila mimo jiné v Radiožurnálu Českého rozhlasu.

Užitečné informace o zacházení s potravinami lze nalézt na webu projektu zachranjidlo.cz, s nímž badatelé a badatelky z výše zméněného výzkumného programu rovněž spolupracují.

Share this page