New publications
Published: 24. 3. 2006

Nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 1/2006

Právě vyšlo nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, jehož součástí je monotematický blok o mezinárodním výzkumném programu The European Social Survey a také blok textů věnovaný 40. výročí založení Sociologického ústavu AV ČR.

Obsah

- Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TEMATICKÝ BLOK THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS)

- Úvodem k tematickému bloku The European Social Survey (ESS) (Klára Vlachová) . . 8
- Klára Vlachová, Tomáš Lebeda: Aktivní občanství a spokojenost s demokracií
v Evropě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- Dana Hamplová: Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav
v 21 evropských zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- Jana Chaloupková, Petra Šalamounová: Postoje k imigrantům a dopadům migrace
v evropských zemích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Marcel Tomášek: Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané
a nekohabitující jednotlivce v České republice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Blanka Řeháková: Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů
S. H. Schwartze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
- Jiří Vinopal: Empirická přístupnost levo-pravé politické orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Jindřich Krejčí: Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum
a Česká republika: Přehled výzkumů a dostupných dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

DOKUMENTY

- Úvodem k bloku textů ke 40. výročí založení Sociologického ústavu AV ČR
(Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
- Sociologický ústav AV ČR od včerejška k zítřku (Marie Čermáková) . . . . . . . . . . . . . . 176
- Několik pamětnických poznámek k výročí založení Sociologického ústavu
a obnově sociologie v šedesátých letech 20. století (Pavel Machonin) . . . . . . . . . 179
- Sociologický ústav na Akademii věd 1965–2005 (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . 183
- Poznámky ke čtyřiceti letům Sociologického ústavu AV ČR (Jiří Musil) . . . . . . . . . . . . 189
- Myslím, že to s námi jde do kopce (Michal Illner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
- Malá bilancia vzájomných vzťahov (Magdalena Piscová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
- Úspěch je zdroj poučení (Oto Sedláček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
- Nebořte chrámy! (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

MEDAILON

- Milena Hübschmannová (1933–2005) (Eva Davidová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

JUBILEUM

- Devadesátiny prof. Jaroslava Krejčího (Pavel Machonin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

RECENZE

- Jan Keller: Dějiny klasické sociologie
- Sociologie jako krizová disciplína (Radim Marada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
- Poznámky ke Kellerovu pojetí moderní společnosti a modernity (Jiří Musil) . . . . . 217
- Charles-Henry Cuin, François Gresle: Dějiny sociologie,
Jan Keller: Dějiny klasické sociologie,
Marc Montoussé, Gilles Renouard: Přehled sociologie (Jadwiga Šanderová) . . . . . . . . . 221
- Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol.: Volební a stranické systémy. ČR
v mezinárodním srovnání (Ladislav Cabada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
- Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat
(Blanka Řeháková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
- Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kol.: Ženská delikvence. Teoreticko-empirická
studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních
žen (Eva Ehnertová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
- Marek Hrubec (ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost (Ondřej Štěch) . . . 232
- Dušan Lužný: Hledání ztracené jednoty. Průnik nových náboženství a ekologie
(Milan Fujda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
- Richard Münch: Soziologische Theorie; Band 3: Gesellschaftstheorie
(Marek Německý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
- Stephen Hunt: Religion and Everyday Life (Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

ZPRÁVY

- Čím žije česká sociologie? Konference Masarykovy české sociologické společnosti
a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Miloslav Petrusek) . . . . . . . 246
- Valné shromáždění Masarykovy české sociologické společnosti (Eliška Jungová) . . . . . 250
- Konference Gender a politika v rozšířené Evropě (Zuzana Uhde) . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
- Prezentace nového ruského společenskovědního časopisu (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . 253