New publications
Published: 5. 10. 2005

Nové číslo časopisu Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2005/4

ROČNÍK 41, ČÍSLO 4, SRPEN 2005

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
- Úvodní slovo k tematickému bloku (Jiří Přibáň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

SOCIOLOGIE PRÁVA VE STÁTECH VISEGRÁDU

ROČNÍK 41, ČÍSLO 4, SRPEN 2005

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
- Úvodní slovo k tematickému bloku (Jiří Přibáň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

SOCIOLOGIE PRÁVA VE STÁTECH VISEGRÁDU

- Jiří Přibáň: Tradice, kodifikace a interpretace občanského a etnického pojetí
národa: úvaha o časové dimenzi ústavnosti a ústavním symbolismu . . . . . . . . . 563
- Jacek Kurczewski: Továrna na právo. Otázka politické reprezentace
v polské Třetí republice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
- Zoltán Fleck: Architekti demokracie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
- Silvia Capíková: Medzi poriadkom a chaosom: právo v období
post-komunistickej transformácie na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

STATI

- Joanna Kurczewska: Polská sociologie – od „října“ do „června“ (1956–1989) . . . . . . . . 641
- Vera Szabari: Krátké dějiny maďarské sociologie v letech 1948–1989 . . . . . . . . . . . . . . 659

ESEJ

- Jarosław Kilias: „Někerej Maďar taky za to nemůže, že je Maďar”: o sociologickém
popisu národní identifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

JUBILEUM

- Prof. Zygmuntu Baumanovi k 80. narozeninám (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . 693
- Zygmunt Bauman: Démoni otevřené společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
- Doc. Jan Sedláček sedmdesátiletý (Jiří Buriánek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
- Velmi osobní gratulace Janu Sedláčkovi (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

RECENZE

- Pavel Machonin: Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské
transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století
do současnosti (Karel Müller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
- Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách
(Libora Oates-Indruchová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
- Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust (Helena Kubátová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
- Wojciech Kalaga (ed.): Dylematy wielokulturowości (Dilemata multikulturalismu)
- Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej
poprawności (Dilemata multikulturalismu a politické korektnosti)
(Joanna Derdowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
- Karel Krejčí: Sociologie literatury (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
- Ján Sopóci a kol.: Slovensko v 90-tych rokoch: osem pohľadov (Zuzana Kusá) . . . . . . 732
- Adela Kvasničková (ed.): Paradigmy sociológie kultúry (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . 736
- Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (eds.): Mýty naše slovenské
(Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
- Ľudovít Turčan, Robert Klobucký: Denníky sociológov I. Alexander Hirner.
1953–1955 (Adela Kvasničková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
- Časopis Replika – patnáct let kritické sociologie v Maďarsku (Csaba Szaló) . . . . . . . . . 743
- Viktor Karády: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából
1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského
židovství po roce 1945) (Eleonóra Hamar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
- Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951
(Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
- Václav Mezřický (ed.): Globalizace (Tomáš Trampota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
- Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe
(Zdenka Vajdová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

ZPRÁVY

- Veřejné mínění ve středoevropských souvislostech (Naděžda Horáková) . . . . . . . . . . . 759
- Sympozium s mezinárodní účastí Osobnost a dílo Karla Krejčího
(Slovanský ústav AV ČR a Polský institut v Praze) (-mp-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
- Konference Talcott Parsons (minulost a přítomnost jedné teorie) (Eva Sanigová) . . . . . 764
- Rodina na prelome tisícročia (Hana Maříková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766