New publications
Published: 7. 12. 2005

Nové číslo časopisu Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2005/5

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary.

OBSAH

- Slovo úvodem (Miroslav Novák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

RAYMOND ARON (1905–1983)

- Miloslav Petrusek: Fenomenolog a analytik svobody i zla.

Raymond Aron (1905–2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

- Miroslav Novák: Mezi primátem politiky a ekonomickým rozvojem:

Aronova sociologická koncepce industriálních společností . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

- Jan Maršálek: Člověk a dějiny – lze překročit vlastní stín?

Aronova odpověď na skepticismus historického relativismu . . . . . . . . . . . . . . . . 823

- Marek Skovajsa: Sociolog fascinovaný jedinečným:

epistemologie Raymonda Arona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

STATI

- Jiří Večerník: Proměny a problémy české sociální politiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Zdenka Vajdová a Jana Stachová: Politická kultura české populace

v regionálním rozměru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881

ESEJ

- Stein Ringen: Volnost, svoboda a skutečná svoboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

JUBILEUM

- 70 let Jiřiny Šiklové – aneb nejen o genderové rovnosti (Hana Maříková) . . . . . . . . . . 919

- Energie věnovaná druhým není ztracená. Gratulace Jiřině Šiklové (Jan Sokol) . . . . . . 922

- Hledač integrálního řádu. Prof. Martinu Hamplovi k 65. narozeninám (Jiří Musil) . . . 923

MEDAILON

- Zemřel PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. (Antonín Rašek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927

RECENZE

- Jan Keller: Soumrak sociálního státu (Jiří Musil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931

- Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel (Daniel Kunštát) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935

- Ivana Marková (ed.): Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe

(Markéta Sedláčková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940

- Milena Lenderová: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky

(Blanka Soukupová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944

- Historická demografie 28

Mnohojazyčný demografický slovník (Dana Hamplová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

- Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze

sportu (Arnošt Svoboda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948

- Brian Fay: Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup (Dušan Janák) . . . 951

- Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? (Zuzana Uhde) . . . . . . 954

- Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století (Ivo Bystřičan) . . . 958

- Nelson Phillips, Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes

of Social Construction (Jiří Nekvapil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961

Attached links