Seminars
5. 10. 2023
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

KRISTÝNA BAŠNÁ, JAROSLAVA POSPÍŠILOVÁ A RADIM BUREŠ

Korupce ve vybraných sektorech v České republice: metodologie měření a výsledky výzkumu

Tématem našeho semináře je představení projektu, který se zaměřil na analýzu korupce v České republice v šesti klíčových sektorech, a to ve školství, zdravotnictví, sportu, veřejných zakázkách, exekucí a stavebním a územním řízení. Na rozdíl od dosavadních průzkumů korupce, které se soustředí spíše na měření korupce na úrovni celé populace, se náš výzkum zaměřuje na specifické charakteristiky a různé podoby korupce v různých společenských sektorech a dotazuje tzv. insidery - lidi, kteří mají přímý kontakt s danými sektory a jsou tak schopni poskytnout hlubší a kontextuálně bohatší pohled na korupční jevy. Tento přístup nám umožnil získat jednak přesnější obraz o formách a vnímaném rozsahu korupce v těchto sektorech, ale zároveň zhodnocení možných příčin či efektivity jednotlivých nástrojů v boji proti korupci. Díky spolupráci s ministerstvem spravedlnosti poslouží výsledky projektu k formulaci konkrétních protikorupčních opatření. V rámci semináře představíme kvalitativní a kvantitativní metodologii našeho projektu, a dále výsledky ze dvou sektorů, a to školství a veřejných zakázek.

Prezentované výsledky vznikly s podporou projektu TAČR TL05000011.

Kristýna Bašná MSc., Ph.D. je výzkumnou pracovnicí oddělení Hodnotové orientace ve společnosti Sociologického ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Zabývá se korupcí, transparentností, a kvantitativními metodami.

PhDr. Jaroslava Pospíšilová je doktorandkou tamtéž, zabývá se kvalitou demokracie a demokratickými hodnotami ve společnosti. PhDr.

Radim Bureš je akademickým pracovníkem na Masarykově ústavu vyšších studií na ČVUT, zabývá se korupcí, dobrým vládnutím a compliance.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Share this page