Conferences
8. 3. 2024
9:30–16:00, Kampus Hybernská, Praha 1

Osmého března v Kampusu Hybernská proběhne závěrečná konference projektu „Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí (ReCeGe)“. Představíme hlavní výsledky našich výzkumů, které zasadíme do širších společenských souvislostí prostřednictvím diskuse s organizacemi, které se tématem zabývají (Acorus, Pražské intervenční centrum, proFem, ROSA). Na konferenci rovněž vystoupí ředitelka organizace Kilden Kristin Engh Førde s příspěvkem "How to disseminate in a sensitive and politicized field?", který bude tlumočen do českého jazyka. Konferenčním dnem provede Vanda Černohorská.

Na konferenci se prosím registrujte na tomto odkazu: https://forms.gle/xt1gwrAK4xNSvvFD6

Program:

9:00-9:45
Tisková konference k výsledkům výzkumu ReCeGe. 

10:00
Úvodní slovo (Kateřina Šámalová – ombudsmanka UK)

10:15-11:15 
Prezentace projektového designu: představení databáze výzkumů domácího a genderově podmíněného násilí (Blanka Nyklová, Dana Moree, ReCeGe) 
Přednáška "How to disseminate in a sensitive and politicized field?" (Kristin Engh Førde, Kilden - tlumočení zajištěno)

11:15-11:30 
Přestávka s občerstvením

11:30-13:00
Prezentace výsledků výzkumů ReCeGe: reprezentativní kvantitativní výzkum "Kvalita života a pocit bezpečí" (Blanka Nyklová, výzkumná pracovnice Centra pro výzkum veřejného mínění) a kvalitativní hloubkový výzkum "Děti a násilí v blízkých vztazích (Dana Moree)

13:00-14:00
Přestávka s občerstvením

14:00-15:30
Kulatý stůl (Branislava Marvánová Vargová, NeNa, ROSA – Centrum pro ženy, předsedkyně vládního Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách; Jitka Poláková, ředitelka proFem a Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí; Jitka Řeháčková, vedoucí Pražského intervenčního centra)

Po skončení tiskové konference proběhne představení „To bude dobrý““ Divadla 2na3. Začátek v 17:00.

Odkaz na událost na Facebooku. Aktuální informace naleznete také na webu projektu recege.soc.cas.cz.

Share this page