Other publication
Nyklová, Blanka, Moree Dana. 2024. „Děti a násilí v blízkých vztazích.“

Pracovní název předkládaného výzkumu zněl „Potřeby dětí a násilí v blízkých vztazích“. Při analýze dat se ale ukázalo, že účastníci výzkumu předkládají natolik komplexní obrázek zkoumané reality, přinášejí takové množství konkrétních poznání toho, jak (ne)funguje systém pomoci v konkrétních situacích, a vysvětlení, proč často nastavení opatření i systému jako takového selhávají, že jsme pocítily morální závazek tato data a jejich interpretaci rovněž zahrnout a výzkumu dát obecnější název „Děti a násilí v blízkých vztazích“.

Share this page