New publications
Published: 21. 2. 2006

Vyšla nová publikace Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy

Kniha se věnuje problematice životního cyklu se zvláštním důrazem na rodinu a její postavení v různých fázích lidského života.

Od předchozích prací na toto téma se liší důrazem na demografický a ekonomický aspekt, kombinací kvantitativní a kvalitativní metodologie a zahrnutím témat, která dosud nebyla v popředí zájmu. Zvýšená pozornost patří i „nestandardním“ životním drahám.

 

 

OBSAH

Editorial • Dana Hamplová, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová ...................... 5

Rodinné vzťahy, väzby a perspektívy na pozadí procesu

modernizácie • Ivan Chorvát ...................................................................................... 8

Rodina, důvěra a demokratická společnost • Markéta Sedláãková ...................... 22

Láska, evoluce nebo neviditelná ruka sňatkového trhu? • Dana Hamplová .... 38

Odchod žen od rodičů v České republice • Michal Škop .................................... 46

Bezdětnost v České republice • Tomáš Sobotka ...................................................... 60

Rozhodovací procesy -náctiletých těhotných dívek vedoucí k volbě

časného rodičovství • Renáta Vašková .................................................................... 79

Mimomanželská plodnost – současné trendy v Evropě

a v České republice • Petra Šalamounová, Ondřej Nývlt ...................................... 118

Genderový aspekt rodičovství • Hana Maříková ................................................ 141

Otcovství v pohybu • Radka Dudová .................................................................... 160

Rozvody a děti: vliv rozvodu rodičů na životní dráhu dětí • Anna Šťastná 175

Neúplné rodiny v České republice • Jana Vobecká .............................................. 191

Kontakty s příbuznými a jejich místo v osobní

sociální síti • Blanka Řeháková ................................................................................ 204

Změny v počtu a struktuře důchodců a jejich důchodových příjmů

po roce 1989 • Štěpánka Pollnerová ........................................................................ 226

Pracovní trh v důchodovém a předdůchodovém

věku • Dana Hamplová, Štěpánka Pollnerová.......................................................... 239

Úmrtnost seniorů v České republice: trendy

a perspektivy • Markéta Pechholdová, Gabriela Šamanová.................................... 247

Rodina a životní úroveň v ČR • Jan Červenka...................................................... 267

Socio-ekonomická situácia rodín a domácností na Slovensku z pohľadu

sociologických výskumov • Roman Džambazovič................................................ 280

Attached pictures