Published: 30. 4. 2024
Media

Začátkem února letošního roku představili odborníci ze Sociologického ústavu AV ČR unikátní výzkum se zaměřením na korupci a to v mnoha jejích barvách a odstínech. Výzkum dopodrobna zkoumá aspekty korupce, jako například její formy, výskyt i dopady a to i z pohledu samotných aktérů. Socioložka Kristýna Bašná o výzkumu před časem hovořila ve vysílání ČT 24.

Kristýna Bašná

Výzkumný tým došel například k závěru, že korupci lze lépe zkoumat odděleně v konkrétních sektorech a snažit se odhalovat její formy v jejich rámci. Toto užší zaměření zkoumání má za cíl pochopit fungování daných sektorů, jakožto i specifika korupce, které se v nich vyskytují, lépe, hlouběji a konkrétněji, načež je cílem vymyslet způsob, jak proti daným formám korupce efektivně bojovat a jak nová zjištění uvést do praxe. „Žádné obecné pravidlo neexistuje. Pokud chceme vyloženě formovat nějaké legislativní změny pro boj proti korupci, tak je důležité ponořit se do těch konkrétních sektorů,” říká Bašná, načež dodává, že i nějaká obecnější pravidla, jak korupci zamezit, by se našla –jako příklad uvádí transparentnost –, ta však nevyřeší celý problém.  

Jednotlivé sektory jsou velmi rozdílné, tudíž nejsou příliš vhodné k vzájemnému srovnávání. V rozhovoru však vědkyně zmínila některé trendy, které z výzkumu vyplynuly. Jedním takovým zjištěním je, že ve školství je míra korupce naprosto minimální. Opačným příkladem je sport, kde se to korupcí hemží například ve formě úplatků pro trenéry či dotacemi. Právě o tomto sektoru několik dní před rozhovorem Bašná hovořila také v ranním vysílání ČT 24 (čas videa 2:43:30). Podobně je na tom i zdavotnictví, ve kterém si pacienti bokem připlácí za lepší péči či za dřívější termín operace. Pokud bychom chtěli rozdělit korupci podle závažnosti, orientovali bychom se dle dopadu, jaký představuje a kolik lidí ovlivňuje. Je samozřejmě rozdíl mezi tím, zda si člověk připlatí za lepší péči a tím, když někdo podobnými prostředky například ovlivňuje politickou situaci.

Bašná v rozhovoru vysvětluje, že primárním cílem tohoto výzkumu nebyla konkrétní zjištění. „Plán je v další spolupráci, kdy vlastně už teď ministerstvo spravedlnosti plánuje, že na jaře udělá workshopy s experty, kde už se budou konkrétně vymýšlet třeba legislativní změny, které by mohly tu situaci v té korupci zlepšit,” říká a dodává, že se již některá zjištění, která z výzkumu vyplynula, uplatnila ve vládních dokumentech. Celkově výzkumnice hodnotí výzkum jako velice úspěšný a plánuje s informacemi v něm získanými nadále pracovat a srovnávat je například se situací v zahraničí. „Chtěli bychom výzkum zopakovat třeba za 5 nebo 10 let a zjistit tak nějaké trendy, které v jednotlivých formách korupce přetrvávají,” nastiňuje závěrem rozhovoru Bašná budoucnost výzkumu.   

Na výzkum kurupce v poslední době odkazovaly Seznam Zprávy, Kristýna Bašná se objevila také v podcastu Stošestka Transparency International.

Podrobnější popis samotného výzkumu a jeho závěrů naleznete zde: Nelegální platby za lepší zdravotní péči nebo úplatky trenérovi – unikátní výzkum odhalil korupci i z pohledu samotných aktérů

Share this page
Související publikace: 
2023
Bašná, Kristýna, Radim Bureš, Dalibor Fadrný, Jaroslava Pospíšilová