New publications
Published: 10. 5. 2006

Vyšlo mimořádné číslo Historické demografie 30 - suplement. Dějiny migrací v českých zemích v novověku

V tomto sborníku předkládáme čtenářům rozšířené texty referátů přednesených na semináři Dějiny migrací v českých zemích v novověku, který uspořádala Komise pro historickou a sociální demografii ve spolupráci s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 14. října 2005 v Praze v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Obsah

Úvod ....................................................................................................... 3-6
Eduard MAUR, Problémy studia migrací v českých zemích
v raném novověku........................................................................ 7-18
Josef GRULICH, Sňatkové migrace v Čechách v 17. a 18. století
a počátkem 19. století................................................................ 19-72
Alice VELKOVÁ, Migrace a životní cyklus venkovského obyvatelstva.
Sonda do situace na Štáhlavsku v letech 1750-1850 .... 73-98
Naďa VALÁŠKOVÁ, Příspěvek ke studiu migrace z českých
zemí od 19. století do roku 1938 ............................................. 99-122
Hermann ZEITLHOFER, Migrace na českém venkově na
počátku 20. století ................................................................. 123-144
Ondřej ŠEVEČEK, Migrační systém zlínského průmyslového
centra v letech 1900-1938..................................................... 145-170
Zdeněk NEŠPOR, Návrat české emigrace po roce 1989 .............. 171-188
Jaroslav DIBELKA „Kde my se máme podít, když nemáme naši
zem?“ Migrace Cikánů v raném novověku a jejich reflexe
v očích okolí ....................................................................................189-204
Miroslava MELKESOVÁ, Geografický horizont křtu v polovině
17. století na Chýnovsku ....................................................... 205-242
Ludmila FIALOVÁ, Mobilita obyvatelstva ve farnosti sv. Kříže
v Praze v polovině 18. století ................................................ 243-260
Recenze ........................................................................................... 261-266

Attached links