Published: 15. 8. 2006
New publications

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah

ARTICLES
Stein Ringen: The Truth about Class Inequality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Petr Matějů, Anna Vitásková: Interpersonal Trust and Mutually Beneficial
Exchanges: Measuring Social Capital for Comparative Analyses . . . . . . . . . . . . . 493
Natalie Simonová, Dominik Antonowicz: Czech and Polish Higher Education
– from Bureaucracy to Market Competition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Pavel Machonin, Milan Tuček, Martin Nekola: The Czech Economic Elite
after Fifteen Years of Post-socialist Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Dagmar Dzúrová, Lado Ruzicka, Eva Dragomirecká: Demographic
and Social Correlates of Suicide in the Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Radka Dudová: Old Obligations in the Modern World: The Father
as Provider before and after Divorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
REVIEW ESSAYS
Michael L. Smith: Unequal Chances in Education: Educational Inequalities
in the Czech Republic. Edited by Petr Matějů and Jana Straková . . . . . . . . . . . . 591
JUBILEE
Jiří Večerník (Ivo Možný, Stein Ringen, Tim Smeeding and Lee Rainwater) . . . . . . . . 599
REVIEWS
Timothy A. Byrnes – Peter J. Katzenstein (eds.): Religion in an Expanding Europe
(Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Branko Milanovic: Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality
(Jiří Večerník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Maurizio Bach – Christian Lahusen – Georg Vobruba (eds): Europe in Motion.
Social Dynamics and Political Institutions in an Enlarging Europe
(Christian Lequesne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Sandrine Devaux: Engagements associatifs et postcommunisme – Le cas
de la République tchèque (Markéta Sedláčková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
ANNOTATIONS
Sociological Studies 2005/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

 

 

 

Cena jednotlivého čísla je 66 Kč (3 euro, resp. $ 3), roční předplatné je 396 Kč + poštovné a balné.

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po 13.30-16.00
St 10.00-13.00 13.30-16.00
Čt 10.00-13.00 13.30-16.00

Share this page