Published: 14. 6. 2007
New publications

Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová: Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty, vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfrontoval ji s nimi. Jde nám o kritické zhodnocení těchto procesů a jejich zasazení do širších evropských a globálních trendů. Poukazem na tyto širší kontexty nenabádáme ale k dohánění (catching-up) Evropy či světa. Tento diskurs považujeme naopak za nebezpečný, protože nás staví před hotové, před-určené cíle, o kterých nelze vést veřejnou a otevřeně politickou debatu, ke kterým nelze stavět alternativy. Chceme naopak poukázat na to, že změny v oblasti VaV probíhají v ČR a v Evropě současně, jsou předmětem sporů a vyjednávání a nemají „tady“ ani „tam“ předem rozhodnutý výsledek. Pokud bychom snad v něčem byli na straně „dohánění“, pak právě jen v rozvoji veřejné debaty, akademické kritiky a občanské angažovanosti ve vědě a výzkumu.

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po 13.30-16.00
St 10.00-13.00 13.30-16.00
Čt 10.00-13.00 13.30-16.00

Share this page

Attached links

Attached images