New publications
Published: 22. 6. 2007

Nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 2/2007

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah

Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
Tomáš Katrňák, Petr Mareš: Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných
v České republice v letech 1998 až 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Martin Lux, Petr Sunega: Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci
české populace za prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
František Kalvas, Martin Kreidl: Jaký je vliv obsahu a struktury televizního
zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? . . 333
PŘEHLEDOVÁ STAŤ
Vít Hloušek: Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace . . . . . . . . 361
METODOLOGICKÁ RUBRIKA
Petr Soukup, Ladislav Rabušic: Několik poznámek k jedné obsesi českých
sociálních věd – statistické významnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
ESEJE
Zdeněk R. Nešpor: Před ¾ stoletím… Kvantifikovaný esej o časopisecké
produkci české sociologie před nástupem marxismu a dnes . . . . . . . . . . . . . . . 397
DISKUSE
Po tři čtvrtě století, aneb k jedné až příliš spalující kritice současné české
sociologie (Marek Skovajsa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
MEDAILON
Dvojkroky Jeana Baudrillarda (1929–2007). Pokus o tázání místo nekrologu
(Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
SYMPOZIUM
Poněkud promarněná příležitost – Marek Loužek o Maxi Weberovi (Jiří Musil) . . . 439
K recepci díla Maxe Webera ve střední a východní Evropě. Na okraj monografie
Marek Loužek: Max Weber. Život a dílo (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . 446
RECENZE
Hana Hašková (ed.), Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová:
Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě
(Lenka Slepičková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Adela Kvasničková: Náboženstvo ako kolektívna pamäť. Prípad Slovenska
a Čiech (Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Petra Rakušanová: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? (Dan Ryšavý) . . . . . . . 462
Michal Kubát: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století.
Institucionálně politická studie (Marek Ženíšek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Radim Marada (ed.): Dilemata občanské společnosti (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . 466
Niklas Luhmann: Sociální systémy. Nárys obecné teorie (Jan Balon) . . . . . . . . . . . . 469
Chris Barker: Slovník kulturálních studií
Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií
Chris Barker: Cultural Studies: Theory and Practice (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . 472
Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků
v Bulharsku (Michaela Kuzmová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
ZPRÁVY
XVI. světový sociologický kongres ISA (Michael Voříšek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Sociální spravedlnost na ruský způsob (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Všeruský sociologický kongres (I. P. Rjazancev ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Znovuobnovení sekce metod MČSS (Petr Soukup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Etnometodologický workshop (Petr Kaderka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Letní škola Metod a technik ECPR (Jana Chaloupková, Jiří Vinopal) . . . . . . . . . . . . 488
První mezinárodní letní škola empirického výzkumu ve vzdělávání v Bambergu
(Natalie Simonová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po 13.30-16.00
St 10.00-13.00 13.30-16.00
Čt 10.00-13.00 13.30-16.00

 

Attached information