Published: 20. 9. 2007
New publications

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah

ARTICLES
Pieter Vanhuysse: Workers without Power: Agency, Legacies, and Labour Decline
in East European Varieties of Capitalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Pat Lyons: ‘It’s the Economy, Stupid.’ Popular Support for EU Accession
in the Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Jindřich Krejčí: Non-Response in Probability Sample Surveys
in the Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
EMPIRICAL RESEARCH
Jana Straková: The Impact of the Structure of the Education System
on the Development of Educational Inequalities in the Czech Republic . . . . . . 589
Michael Fuchs and Christine Lietz: Effects of Changes in Tax/Benefi t Policies
in Austria 2003–2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
REVIEW ARTICLE
Martina Mikeszová: Socio-Economic Research on Housing in the Czech Republic . 637
IN MEMORIAM
A Pioneer of the Renewal of Czechoslovak Sociology in the 1960s
– Remembering Josef L. Porket (Jiří Večerník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
REVIEWS
Donatella della Porta, Massimiliano Andretta, Lorenzo Mosca, Herbert Reifer:
Globalization from Below: Transnational Activists and Protest Networks
(Marta Kolářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Scott Menard: Longitudinal Research (Josef Basl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Paul Starr: Freedom’s Power: The True Force of Liberalism (Stein Ringen) . . . . . . . . 656
Anna J. Merritt – Richard L. Merritt (eds.): Public Opinion in Semisovereign
Germany (The HICOGS Surveys, 1949–1955) (Václav Houžvička) . . . . . . . . 658
Sandrine Cazes – Alena Nešporová: Flexicurity: A Relevant Approach
in Central and Eastern Europe (Jiří Večerník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

ve všední dny od 8:00 do 16:30.

Share this page

Attached links

Attached images