New publications
Published: 17. 1. 2008

Nová publikace - Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR

Dana Hamplová (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman

Za posledních 15 let došlo v české společnosti k zásadní přeměně rodinného prostředí z hlediska rodinného stavu matek. Zatímco na počátku devadesátých let se mimo manželství rodilo jen osm procent dětí, dnes je to již třetina všech narozených. Nárůst počtu neprovdaných matek je svou intenzitou srovnatelný s poklesem plodnosti, k němuž došlo ve stejném období, přesto však dosud nevyvolal výrazný zájem. Rozšířená totiž byla představa, že rostoucí mimomanželská plodnost je součástí modernizace a westernizace české společnosti, v jejímž důsledku mnoho mladých lidí necítí nutnost dodržovat tradice a řídit se normami, kterým nepřikládají subjektivní důležitost. Předkládaná kniha nás přesvědčí, že nic není vzdálenějšího pravdě než domněnka, že typickou neprovdanou matkou je žena úspěšná, vzdělaná a emancipovaná. Typickou českou neprovdanou matkou je naopak žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu. Kniha přináší nejen přehled základních demografických statistik, ale zpracovává i v českém prostředí ojedinělá data ze speciálního šetření, z něhož čerpá informace o neprovdaných matkách nedostupné v demografických statistikách a běžných sociologických výzkumech.

Rozsah publikace je 155 stran.

Obsah

Úvod........................................................................................................................7
(Dana Hamplová)
1. Kde a co se můžeme dozvědět o manželské
a nemanželské plodnosti ...........................................................................13
(Dana Hamplová)
2. Nemanželská plodnost – demografický přehled .................................17
(Kryštof Zeman)
3. Postoje k manželství, nesezdanému soužití a rodičovství
mimo manželství ..........................................................................................29
(Jana Chaloupková, Eva Soukupová)
4. Děti bez partnera nebo na psí knížku? ..................................................49
(Dana Hamplová)
5. Vdát se nebo ne? Motivace vdaných a neprovdaných matek .........59
(Jana Chaloupková)
6. Neprovdané matky v sociálním systému ............................................79
(Eva Soukupová)
7. Rodiny na trhu práce...................................................................................99
(Eva Soukupová)
8. Hospodaření úplných a neúplných rodin.............................................115
(Petr Sunega)
9. A kde jsou otcové? ...................................................................................139
(Dana Hamplová)
Závěr...................................................................................................................149
(Dana Hamplová)
O autorech ........................................................................................................155

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel: 222 221 761

e-mail: prodej@soc.cas.cz

Informace o dalších publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., viz http://publikace.soc.cas.cz

Attached pictures