New publications
Published: 26. 3. 2008

Nová publikace edice Sociologické disertace: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání

Alena Křížková

Studie Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání PhDr. Aleny Křížkové, Ph.D., je druhá z nové ediční řady publikací, kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem Sociologické disertace. V této edici budou vydávány disertační práce pracovníků ústavu.

Studie životních podmínek podnikatelů a podnikatelek od poloviny 90. let a s nástupem nového tisíciletí v České republice zasazuje jejich životní strategie do složité struktury genderových vztahů české společnosti. Pluralizace životních drah v kontextu stávajícího genderového kontraktu v důsledku transformačních a dalších změn české společnosti druhé poloviny 90. let a začátku nového tisíciletí a jejich dopad na životní strategie v české podnikatelské sféře byla jedním z hlavních východisek zkoumání. Kvalitativní výzkum podnikatelských strategií českých žen a mužů je výzkumem, který je informován poznatky o struktuře českého trhu práce a strukturálních, ale i mikrosociálních nerovnostech, jak ve sféře práce, tak i ve sféře rodiny. Cílem práce je ukázat složitost fenoménu samostatného podnikání v české společnosti, které bylo znovu umožněno ženám i mužům po roce 1989, a jeho hlubokou provázanost se specifickou a měnící se genderovou strukturou české společnosti. Vzhledem k tomu, že genderové procesy jsou nedílnou součástí veškerého makro- i mikrospolečenského dění, představují životní strategie podnikatelů a podnikatelek, které jsou kombinací pracovního a soukromého života, individuální či institucionalizované způsoby řešení genderových nerovností či konfliktů.

 

Rozsah publikace je 176 stran.

Obsah

Předmluva ... 5
Poděkování ... 11
Úvod ... 13

 

1. Společnost a rozdělení genderových rolí ... 20
2. Genderová struktura trhu práce ... 28
3. Životní strategie kombinace pracovního a rodinného života ... 47
4. Životní strategie žen na řídících pozicích ... 56
5. Společenské a teoretické souvislosti malého a středního podnikání ...74
6. Životní strategie v podnikání ... 84
7. Genderové vztahy v řízení podnikání ... 113

Závěr ... 130

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel: 222 221 761

e-mail: prodej@soc.cas.cz

Informace o dalších publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., viz http://publikace.soc.cas.cz

 

Attached pictures