New publications
Published: 7. 4. 2008

Nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 1/2008

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah

Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

STATI

Margaret S. Archer: Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním? . . . . . . . . 7

Iva Šmídová, Klára Janoušková, Tomáš Katrňák: Faktory podmiňující

vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém

vzdělávacím systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Martin Kreidl: Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly

v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? . . . . . . . . . . . 55

 

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Ema Hrešanová, Jaroslava Hasmanová Marhánková: Nové trendy

v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami . . . . . . . . . . . . . . . 87

Dana Sýkorová: Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů . . . . . . 113

Olga Nešporová: Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem

dopravních nehod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

 

DISKUSE

Pavel Machonin: Obhajoba realistického pojetí modernizace.

Poznámky k článku prof. Árnasona a dalším polemikám . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

 

JUBILEUM

Vědec, který obohatil nejen sociologické myšlení. Profesor Jiří Musil

osmdesátiletý (Martin Hampl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Ohlédnutí za jedním přátelstvím. Profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám

(Ray Pahl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě (Claire Wallace). . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Gellnerovec Jiří Musil (Petr Skalník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Akihiro Ishikawa sedmdesátiletý (Ota Sedláček, Zdenka Mansfeldová) . . . . . . . . . . . 189

 

SYMPOZIUM

Jerzy J. Wiatr a jeho pojetí politiky ve středovýchodní Evropě (Michal Kubát) . . . . . 193

 

RECENZE

Miloslav Petrusek: Společnosti pozdní doby (Jiří Šubrt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu.

Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity (Marie Bahenská) . . . . . 210

Jaroslav Otčenášek: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního

Podještědí (Lukáš Novotný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Aleš Sekot: Sociologie sportu (Arnošt Svoboda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Nancy T. Ammerman (ed.): Everyday Religion. Observing Modern

Religious Lives (Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter.

Debating Knowledge, Research, and Method (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . 222

 

ZPRÁVY

Letní škola metod a technik ECPR (Kateřina Vojtíšková, Karel Kouba) . . . . . . . . . . . 229

Archiválie obnovené Společnosti pro sociální bádání (Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . 231

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Attached pictures