New publications
Published: 12. 6. 2008

Nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 2/2008

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

 

MONOTEMATICKÝ BLOK SOCIÁLNÍ KOHEZE

- Slovo úvodem: Stará otázka se vrací: co drží společnosti pohromadě? (Jiří Musil) . . . 237
- Jiří Šafr, Ivo Bayer, Markéta Sedláčková: Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska . . . 247
- Petr Mareš, Tomáš Sirovátka: Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda . . . 271
- Pavol Frič: Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti . . . 295
- Jiří Musil, Jan Müller: Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze
. . . 321
- Marián Halás: Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska . . . 349

STATI

- Petr Matějů, Michael L. Smith, Josef Basl: Rozdílné mechanismy – stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 . . . 371
- Dana Sýkorová: Prostor a věci v kontextu stáří . . . 401

MEDAILON

- Čtyři velká francouzská jubilea: Émile Durkheim (*1858), Claude Lévi-Strauss (*1908), Raymond Aron (†1983), Louis Althusser (*1918) (Miloslav Petrusek) . . . 423

RECENZE

- Jan Keller, Lubor Tvrdý: Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna (Petr Soukup) . . . 435
- Jan Eichler: Terorismus a války na počátku 21. století (Antonín Rašek) . . . 438
- Michael Stewart: Čas Cikánů (Yasar Abu Ghosh) . . . 441
- Ulrich Beck: Co je globalizace (Lukáš Novotný) . . . 445
- John Keane (ed.): Civil Society: Berlin Perspectives (Marek Skovajsa) . . . 450

ZPRÁVY

- Dvakrát o prostorové sociologii na počest Jiřího Musila (Michal Illner) . . . 455
- Udělení významné ceny Richardu Jungovi a jeho nová kniha (Jiří Musil) . . . 456
- Democracy in Transition (Josef Bernard, Věra Patočková) . . . 456
- Konference 1989 and beyond (Marek Skovajsa) . . . 459

 

Prodej a objednávky zajišťuje: Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

 

Attached information