New publications
Published: 1. 12. 2008

Vyšlo nové číslo Sociowebu 12/2008

Články v tomto čísle pro vás připravilo oddělení Sociologický datový archiv.

Po delší odmlce Vám oddělení Sociologický datový archiv přináší téma archivace a managementu sociálních dat. Začínáme obecnějším článkem, který se zamýšlí nad tím, jaký vyznám pro vědeckou práci má shromažďovaní a archivace sociologických dat, nahlíží do aktivit datových archivů a upozorňuje na několik základních problémů, jimiž archivace dat i nejenom v této zemí trpí.

Další příspěvek připomíná, že nejen kvantitativní sociologická data lze a hlavně má význam archivovat. V dnešní době významná část sociologických výzkumu používá kvalitativní přístupy a právě tato data jsou bohužel prozatím jen zřídka přístupná pro sekundární analýzy, a to nikoliv kvůli vyčerpání cenných informací v nich obsažených. Jedním z mála archivů v tomto regionu Evropy zaměřených na tzv. „měkká data“, je český archiv MEDARD, který je od roku 2005 součástí Sociologického datového archivu Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Následující text prezentuje software NESSTAR, který napomáhá sdílet datové soubory tím, že umožňuje uživatelům bez hlubších znalosti IT technologií on-line prohlížení, kopírování a analýzu dat uložených na datovém serveru. Používaní systému NESSTAR se postupně stává standardem v rámci komunity evropských datových archivů a například integrace do Rady evropských sociologických datových archivů (CESSDA) je již teď podmíněna používáním právě tohoto systému. Ačkoliv dnes NESSTAR funguje spíše jako řešení pro jednotlivé archivy, zmíněný CESSDA portál vyvíjí značné usídlí směrem k integraci datových katalogů. Pro zájemce o data tyto aktivity znamenají naději, že pro vyhledaní potřebných dat již nebude třeba navštěvovat stránky jednotlivých národních archivů, ale stačí pomocí vyhledávaní na jedné stránce získat přístup ke konkrétním datům jednotlivých archivů.

Informační text o datovém katalogu ZACAT přibližuje uživatelům obsah on-line katalogu německého Centrálního archivu GESIS-ZA při Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, který podobně jako další evropské sociologické datové archivy používá NESSTAR. Katalog ZACAT uživatelům nabízí bohatou sbírku mezinárodních datových souborů z výzkumů jako jsou například International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study (EVS) a nebo výzkumy Eurobarometr či komparativního dlouhodobého výzkumu Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe, vybrané volební studie a také data z různě tematicky zaměřených projektů realizovaných během poslední dekády ve východoevropských zemích.

Následující příspěvek představuje současným a potenciálním uživatelům vybraná data, které jsou k dispozici v Sociologickém datovém archivu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. V tomto příspěvku se dočtete zejména o datech pocházejících z pravidelných šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., a také o datech z českých výzkumů realizovaných v rámci programů ISSP. Článek také obsahuje upoutávku na portál již zmíněné Rady evropských sociologických datových archivů (CESSDA) a také na mezinárodní projekt Madeira, který zájemcům umožňuje vyhledávání v devíti jazycích.

Poslední dva příspěvky opouští téma archivace dat a zaměřují se na neméně důležité téma související s managementem a analýzou dat, a tj. na analýzu návratností výběrových dotazníkových šetření. První z těchto článků pojednává v obecně rovině o problému chybějících pozorování, upozorňuje na to, že ve většině sociologických výzkumů je prakticky nemožné provést měření na celém vybraném vzorku, a věnuje se významu a měření návratnosti. Poslední text tohoto čísla je věnován tomu, jak problém výpadku návratností ovlivňuje statistické dokazování. Je logické se domnívat, že z pohledu statistických testů mají výpadky návratnosti dopad na velikost chyby statistik a mohou být důvodem nespolehlivosti běžných způsobů odhadů přesnosti měření. Podrobnou argumentaci však následuje pro některé ze čtenářů možná překvapující sdělení autora tohoto článku - nízká návratnost nemusí vždy vést k velké chybě a šetření s nízkou návratností tedy nejsou automaticky špatná. Je důležité si uvědomit, že dopady výpadků návratnosti nemohou být generalizovány a přesné zhodnocení velikosti chyby konkrétních statistik přitom bývá dost problematické.

Příští číslo bude zaměřeno na problematiku volebního chování.

Seznam článků tohoto čísla:

Proč a jak archivovat sociologická data? (Martin Vávra)
Nejenom čísla...Archivace kvalitativních dat v sociologickém výzkumu (Tomáš Čížek)
Systém Nesstar – výkonná pumpa pro čerpání ze studnice sociologických dat (Tomáš Čížek, Martin Vávra)
ZACAT – Jednoduchý on-line přistup k datům z mezinárodních výzkumů ( Yana Leontiyeva)
Zajímavé datové soubory nejen v SDA (Tomáš Čížek)
Co je to návratnost u výběrových dotazníkových šetření (Jindřich Krejčí)
Chyba plynoucí z výpadků návratnosti výběrových šetření a statistické dokazování (Jindřich Krejčí)

Attached information