Project duration: 
2000 - 2016

Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a reprezentativně pokrývají názory obyvatel celé ČR. Koncepčně jsou do nich zařazovány pravidelné otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, aktuálně pak i nová témata reagující na momentální dění.

Základní výsledky projektu Naše společnost jsou pravidelně publikovány formou tiskových zpráv (cca 3 tiskové informace týdně) a primárně prezentovány na internetových stránkách CVVM (www.cvvm.cas.cz). Automatické rozesílání registrovaným uživatelům usnadňuje jejich okamžitou distribuci. CVVM pravidelně pořádá tiskové konference, na nichž prezentuje výsledky aktuálních průzkumů, komplexnější a hlubší zpracování výsledků výzkumů je prováděno v rámci článků a statí do běžných periodik, odborně zaměřeného bulletinu CVVM Naše společnost i vědeckých časopisů.

Topics: 
public opinion
Grant agency: 
internal project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Šamanová, Gabriela, Markéta Škodová, Jiří Vinopal

This study reports on the results of the study “The Image of Science in Czech Public Opinion”, which was conducted by the Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic in February 2006 as a part of “Our Society”, a continuous public opinion research project.

Téma:
sociology of science, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Monograph