New publications
Published: 1. 6. 2009

Vyšlo nové číslo Sociowebu 06/2009

Vzdělávací systém – pro někoho akcelerátor, pro někoho brzda

Stejně jako v předchozích třech letech i letos Vám přinášíme monotematické číslo se zajímavými články z oblasti výzkumu vzdělanostních nerovností. A opět se budeme snažit poukázat na to, že vzdělávací systém může svým uspořádáním znamenat jak výtah k lepšímu životu, tak brzdu pro jeho dosažení. Tentokrát jsme se v tomto ohledu zaměřili na přechod mezi střední a vysokou školou v České republice. Konkrétně například na problematiku přijímacího řízení na vysokou školu a na dopady různého nastavení přijímacích zkoušek (článek autorů T. Konečného, J. Basla aj. Myslivečka), s čímž souvisí i srovnávací analýza odlišných typů financování studia na vysoké škole v České republice a v Nizozemsku a jejich dopadů na vzdělanostní nerovnosti (článek P. Matějů a kol.). Determinantám nerovností působícím při přechodu na vysokou školu se věnuje i text založený na analýze dat pocházejících z druhé vlny longitudinálního výzkumu PISA-L (článek N. Simonové a P. Soukupa). Protože vzdělání dnes zpravidla vede k vyššímu společenskému postavení, podíváme se i na to, jaký je původ nové ekonomické elity po roce 1989 (v textu I. Bayera a J. Šafra) a také jak se vyvíjí konzistence sociálního statusu (článek J. Šafra). Nemůžeme taktéž zavírat oči před tím, že nerovnosti projevující se na vyšších stupních vzdělávacího systému se rodí již v počátcích vzdělanostní kariéry jedince – podíváme se tedy i na to, jakých výsledků dosahují v mezinárodním srovnání čeští žáci v matematice a přírodních vědách a na to, že v České republice působí v tomto ohledu jedny z největších nerovností mezi školami (článek J. Basla). Stejně tak je nesporné, že „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“, proto se zaměříme i na to, jaký je stav vzdělávání dospělých v rámci vzdělávání celoživotního (příspěvek M. Kopeckého). Na závěr se pak dotkneme tématu hodnocení vědy a sociologie – není totiž na škodu se čas od času podrobit sebereflexi.

Seznam článků tohoto čísla:

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení ( Tomáš Konečný, Josef Basl, Jan Mysliveček)
Hlavní výsledky ze srovnávací analýzy financování studia na VŠ a vývoje nerovností v šancích na dosažení VŠ vzdělání v České republice a v Nizozemsku (krátká zpráva z výzkumu) (Petr Matějů, Tomáš Konečný, Simona Weidnerová, Hans Vosensteyn)
Determinanty přechodu na vysokou školu v České republice (Natalie Simonová, Petr Soukup)
Původ nové ekonomické elity po roce 1989 (Ivo Bayer, Jiří Šafr)
Multidimenzionální status a jeho inkonzistence v období 1993 – 2006 (Jiří Šafr)
Širší souvislosti mezinárodního srovnání výsledků českých žáků v matematice a přírodních vědách (Josef Basl)
Life history výzkum ve vzdělávání dospělých (Martin Kopecký)
Širší kontext sociologické vědy (Josef Basl)

Attached information