New publications
Published: 2. 7. 2009

Nová publikace - Česká společnost v letech 2000: zpráva o socio-ekonomických politikách a strukturách

Jiří Večerník

Kniha „Česká společnost v letech 2000: zpráva o socio-ekonomických politikách a strukturách“ informuje o vývoji za minulá dvě desetiletí, který proběhl v oblastech zaměstnanosti a sociálních politik, mzdových a příjmových rozdílů, dále pak sociálních strukturách se zaměřením na situaci střední třídy, důchodců a chudých a socio-ekonomických hodnotách s ohledem na pracovní a spotřební hodnoty. Cílem je poskytnout dokumentovaný obraz české společnosti s využitím statistických a sociologických výzkumů a dalších pramenů, při současném sledování systémových změn za kvantitativními posuny. Kniha vyšla v anglickém jazyce.
     

Obsah:

Úvod: politiky, struktury, nerovnosti a hodnoty
1 Trh práce: vývoj a politiky
2 Sociální systém: minulé reformy a přetrvávající
 problémy
3 Sociální začleňování: aplikace politik EU
4 Rozdíly ve výdělcích: vzdělání do popředí
5 Příjmy domácností: rostoucí nerovnost a
měnící se struktura
6 Daně a transfery: méně přerozdělování, více
progresivity
7 Střední třída: slabší vzestup než se očekávalo
8 Důchodci: měnící se socio-politický status
9 Chudí: nepracující a pracující
10 Pracovní hodnoty a postoje k práci
11 Všepronikající spotřební společnost
12 Ekonomická kultura v transformaci
Závěr: Výzvy budoucnosti
Srovnávací tabulky

„Sociální zpráva může těžko být lepší než je tato. Kniha je poučená, tematicky rozkročená, pracující s detailem a empiricky podložená. Autor čtenáře nepoučuje, nýbrž informuje. Kniha usiluje o výklad toho, co se stalo v České republice, s co největším poukazem na fakta, která nechává sama hovořit. Nevyhlašuje žádnou specifickou teorii transformace, ani nevyvyšuje jednu analytickou disciplinu nad jiné. Každá kapitola je robustně dokumentována, s využitím jak institucionální analýzy politik, tak statistické analýzy sociálních trendů a distribucí.“
Profesor Stein Ringen, University of Oxford

„Studie je výborným shrnutím autorovy rozsáhlé výzkumné práce. Poskytuje originální a inovativní pohled na vývoj české společnosti v letech 1989–2008 z pera zkušeného domácího badatele. Je to nejlepší socio-ekonomická studie o společenském vývoji v České republice z období po roce 1990, kterou jsem doposud četl. Přestože autor zdůrazňuje její selektivnost, členění informací odpovídá hlavním socio-ekonomickým problémům současné české společnosti.“
Profesor Igor Tomeš, bývalý náměstek ministra práce a sociálních věcí, expert Světové banky

Jiří Večerník je vedoucím oddělení ekonomické sociologie v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a šéfredaktorem Czech Sociological Review. Publikoval o trhu práce a ekonomických nerovnostech, spolupracuje s OECD, ILO a Evropskou komisí. V roce 1996 publikoval knihu Markets and People. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective (Avebury) a v roce 1998 spolueditoval knihu Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998 (Academia), která vyšla v roce 1999 v angličtině pod názvem Ten years of rebuilding capitalism (Academia).

Publikovalo nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i ., ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Attached pictures