New publications
Published: 14. 9. 2009

Nové číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 4/2009

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“ (Iva Šmídová) ... 645

STATI
Mariana Szapuová: Rod vo vede: teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume ... 649
Sharon Marcus: Genealogie manželství  ... 671

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
Iva Šmídová: Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie ...  707
Lucie Jarkovská: Školní třída pod genderovou lupou ... 727
Radka Dudová: Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR ... 753
Martina Kampichler: Politiky genderové nerovnosti mužů a žen v Evropské unii z hlediska analýzy rámců ... 785
Zdeňka Kalnická: Genderovanost filozofického kánonu a textové „strategie“ marginalizace filozofek ... 809

RECENZE
Jana Cviková (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní (Martina Hynková) ... 835
Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin (Michaela Bartošová) .... 839
Lois McNay: Against Recognition (Ľubica Kobová) ... 843
Michael S. Kimmel: The Gender of Desire. Essays on male sexuality (Lukáš Sedláček) ... 847
Charis Thompson: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies (Lenka Slepičková) ... 849
Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice (Tereza Pospíšilová) ... 852

ZPRÁVY
Konference Alternative Futures and Popular Protest (Jiří Navrátil) ... 855
Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century (Petr Lupač) ... 859

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

 

Attached pictures