New publications
Published: 8. 6. 2010

Nové číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review 2/2010

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah čísla

Stati
Jana Straková: Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů... 187

Ze sociologických výzkumů
Jaroslava Hasmanová Marhánková: Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory ... 211
Tomáš Kobes: Fajta a povaha příbuzenství obyvatel východoslovenských romských osad ... 235
Michaela Pyšňáková, Barbora Hohnová: Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“ ... 257
Zdenka Vajdová, Josef Bernard, Jana Stachová, Daniel Čermák: Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města ... 281

Medailon
Karel Černý: Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice ... 301

Recenze
Laco Toušek: Jan Keller: Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice ... 313
Zdeněk Sloboda: Alena Křížková, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.): Práce a péče ... 315
Zdeněk R. Nešpor: Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě ... 318
Ondřej Hejnal: Werner Cohn: Cikáni ... 321
Jakub Havlíček: Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů ... 323
Antonín Rašek: Jan Eichler: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace ... 327
Michal Kotík: Michel Foucault: Zrození biopolitiky ... 330
Jana Vitvarová: Murray Lee, Stephen Farrall (eds.): Fear of Crime. Critical Voices in an Age of Anxiety ... 334
Marcela Petrová Kafková: Peter Gruss (ed.): Perspektivy stárnutí: z pohledu psychologie celoživotního vývoje ... 337
Ram Thein: Suman Fernando, Frank Keating (eds.): Mental Health in a Multi-Ethnic Society: A Multidisciplinary Handbook ... 339

Zprávy
Dušan Lužný: Seminář Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice a ustavení sekce sociologie náboženství ... 343

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Attached links