Project duration: 
2004 - 2008

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti.

Projekt má tři obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2.část věnovanou srovnání situace v České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3.část implementační, věnovanou inovacím institucí a opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části půjde o spolehlivé poznání stavu a proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10-20 letech. Třetí část vyústí do souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní soudržnost.

Vedoucím projektu je Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., který spolu se svými kolegy z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK představuje garanta a řešitelskou stranu. Naše oddělení Studií sociální struktury SOÚ AV ČR patří, podobně jako vybraní výzkumníci z FSV UK v Praze a FSS MU v Brně, ke spoluřešitelům. Vedoucí jednotlivých týmů, které budou pracovat na projektu, patří k mezinárodně uznávaným českým vědcům.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba řešení projektu: 2004 - 2008

Principal investigator: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 23, zobrazeno 11 - 20)

Šafr, Jiří, Markéta Sedláčková

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, public policy
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, politics (and political attitudes), public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Bayer, Ivo

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, sociological data
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Gatnar, Lumír, Milan Tuček, Ondřej Špaček

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, value orientations
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Tuček, Milan

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, social inequalities
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Sedláčková, Markéta

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, methodology
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří, Ivo Bayer, Markéta Sedláčková

Social Cohesion: Theories, Concepts, and Analytical Framework

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2008, 44(2): 247-270 | DOI: 10.13060/00380288.2008.44.2.02

Téma:
trust/social cohesion, social inequalities
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Article with impact factor
Bayer, Ivo, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr

Článek nabízí vstupní pohled do problematiky zkoumání sociální soudržnosti na lokální a makrospolečenské úrovni. Představena je teoretická diskuse pojmu a různé typy indikátorů, řada výzkumných projektů a typů analyzovaných dat.

Téma:
trust/social cohesion
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

The article reviews sociological concepts and different measurements of social capital.. We offer different kinds of conceptualization, operacionalization and indicators of social capital used in empirical research.

Téma:
social capital
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

The article presents sociological concepts of social cohesion as the base for the survey of social equality on macro societal level. The empirical part, based on the public opinion Our society 2004 and 2005, discusses opinions of Czech people on the notion of social cohesion and its sources. Further we analyze interpersonal trust and evaluation of interpersonal relations in Czech society and their connectedness to social status and subjective attitudes and evaluations.

Téma:
trust/social cohesion, human relations, public opinion
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Paper published in conference proceedings

Pages