New publications
Published: 1. 12. 2010

Vyšlo nové číslo Sociowebu 12/2010

Poslední číslo Sociowebu je věnované problematice archivace a managementu sociálních dat.

Začínáme obecnějším článkem Jindřicha Krejčího pojednávajícím o mezinárodní komparaci jako základní sociologické metodě. Tematicky navazuje stručný úvod do problematiky harmonizace dat od Yany Leontiyevy včetně informace o zajímavé akci uspořádané oddělením na podzim tohoto roku. Autor následujícího příspěvku, Martin Vávra, se pokouší čtenářům ukázat proč při práci s kvantitativními daty zaměřit svoji pozornost na analýzu odpovědí „nevím“ a jak mohou být tyto výpovědi respondentů vztažené k jiným důležitým proměnným. V pořadí další příspěvek Romany Benešové věnovaný mezinárodnímu projektu zaměřenému na výzkum stárnutí v Evropě snad zaujme potenciální uživatele těchto vskutku unikátních a kvalitních mezinárodních dat. Poslední příspěvek tohoto čísla, jehož autorem je Tomáš Čížek, informuje čtenáře o aktuálních projektech archivace dat a novinkách v oblasti technického zabezpečení datových služeb provozovaných naším oddělením.

 

Texty představené v tomto čísle Sociowebu vznikly v rámci projektu „Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA“ (č. grantu MŠMT- LA09010), podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Lednové číslo představí aktuální výzkumná témata, kterým se věnuje výzkumné oddělení Hodnotové orientace ve společnosti. Zaměří se především na problematiku počátku rodinných a pracovních drah mladých lidí.

Seznam článků tohoto čísla:

Mezinárodní komparace jako základní sociologická metoda (Jindřich Krejčí)
Harmonizace dat v mezinárodních komparativních výzkumech (Yana Leontiyeva)
Co se můžeme dozvědět z analýzy odpovědí „nevím“ v dotazníkovém šetření (Martin Vávra)
Data z mezinárodního sociologického projektu SHARE (Romana Benešová)
Novinky v datovém archivu SDA (Tomáš Čížek)

Attached links