New publications
Published: 8. 2. 2011

Nové číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review 6/2010

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah čísla

 

Editorial (Marek Skovajsa) ... 887

 

ARTICLES

Martin Myant: Trade Union Influence in the Czech Republic since 1989 ... 889

Jiří Navrátil: Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement ... 913

Radka Dudová: The Framing of Abortion in the Czech Republic: How the Continuity of Discourse Prevents Institutional Change ... 945

Tamah Sherman: Proselyting in First-contact Situations as an Instructed Action ... 977

 

SUMMARY ARTICLES

Jindřich Krejčí: Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective ... 1011

 

JUBILEES

Zygmunt Bauman and Czech Sociology (1964–2010) (Miloslav Petrusek) ... 1035

 

BOOK REVIEWS

Peter A. Hall and Michèle Lamont (eds.): Successful Societies: How Institutions

and Culture Affect Health (Marek Skovajsa) ... 1047

Agnieszka Paczyńska: State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic (Stephen Crowley) ... 1052

James Gustave Speth: The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability (Benjamin J. Vail) ... 1055

Gerda Falkner, Oliver Treib and Elisabeth Holzleithner: Compliance in the Enlarged European Union: Living Rights or Dead Letters? (Tomáš Sirovátka) ... 1058

Paul Blokker and Bruno Dallago (eds.): Regional Diversity and Local Development in the New Member States (Vera Scepanovic) ... 1062

Hana Hašková and Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change (JoLynn Henke) ... 1064

Jiří Večerník: Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-economic Policies and Structures (Petr Mareš) ... 1068

Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz and Betsy Thom (eds.): Two Worlds of Drug Consumption in Late Modern Societies (Jane Casey) ... 1070

 

INFORMATION

Migrations 2010 (Lenka Šafránková Pavlíčková) ... 1073

 

Reviewers of Articles in 2010 ... 1075

 

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 210 310 217–8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz
Prodejní doba: Po–Pá 8.30–16.30

Attached links