Project duration: 
2000 - 2002

Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU
byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní
zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností, identifikace cílových
skupin nejvíce ohrožených výdaji na bydlení a hodnocení nástrojů bytové
politiky směřujících ke zvýšení dostupnosti bydlení v ČR. V rámci
řešení projektu byla mimo jiné provedena rovněž rozsáhlá komparativní
analýza systémů
sociálního bydlení a příspěvku na bydlení ve vyspělých zemích EU,
hledán optimální model příspěvku na bydlení
odpovídající standardům západoevropských zemí aplikovatelný v
podmínkách deregulovaných a regionálně diferencovaných cen bydlení v
ČR. V neposlední řadě byl v rámci řešení projektu realizován rozsáhlý
výzkum postojů české populace k bydlení. Publikační výstupy projektu
včetně informací o výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 jsou k dispozici na stránkách týmu Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz).

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 1 - 10)

Lux, Martin et al

The authors of the book „Housing – Res Publica“ describe the development of housing policies in selected developed and transitional societies and they especially provide the description and comparison of different systems of social housing and housing allowances. The authors evaluate the current housing policy tools in the Czech Republic from the point of view of efficiency and effectiveness.

Téma:
housing, EU, public policy, standard of living
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Monograph
Lux, Martin, Petr Sunega, Miroslava Obadalová

The aim of the study is the evaluation of the financial affordability of owner-occupied and rental housing in the Czech Republic, the description of the trend during 1990s, and the comparison with selected EU countries. The common indicator of affordability of the rental housing is used ů the housing expenditures to income ratio.

Téma:
housing, EU, wages and incomes, standard of living
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Chapter in monograph
Lux, Martin

The authors of the book „Housing – Res Publica“ describe the development of housing policies in selected developed and transitional societies and they especially provide the description and comparison of different systems of social housing and housing allowances. The authors evaluate the current housing policy tools in the Czech Republic from the point of view of efficiency and effectiveness.

Téma:
housing, EU, social inequalities, social policy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Chapter in monograph
Sunega, Petr

The focus of this text is a comparison of two selected models of rent subsidies in the Czech Republic. The reader will also find a theoretic description of systems found in selected countries of the EU, as well as the situation in the Czech Republic. With the use of the data from the Family Budget Survey of the Czech Statistical Office testing and analysis was carried out on a simplified German model and the proposal for the concept of the new rent subsidy devised in the Czech Republic.

Téma:
housing, EU, social policy, public policy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Petr Sunega

This chapter consists of the theoretical description of common approaches used by analysis of housing careers in studies of foreign researchers. The approaches based on the concepts of the life cycle, life course and housing consumption are explained. With the use of the data from the survey Housing Attitudes in the Czech Republic 2001 is presented basic knowledge about the housing careers of the Czech households in the period 1960 - 2001.

Téma:
housing, lifestyle
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Lux, Martin

The paper analyses the main factors underlying housing satisfaction in the Czech Republic. The data from the Housing Attitudes 2001 survey are used and the author apply linear, ordinal and logistic regression models.

Téma:
housing, public policy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Monograph
Lux, Martin

The study describes the development in financial affordability of housing in the Czech Republic and EU countries. The affordability is analysed for all tenures: rental housing, co-operative housing and home-ownership. Using econometric models it evaluates the consequences of potential rental housing reform on both the housing market and financial affordability of all groups of households.

Téma:
housing, EU, wages and incomes, public policy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Monograph
Lux, Martin

The author describes the development in household consumption in the Czech Republic during the transition. The Family Budget Survey data were used for the analyses. The author applies the anova and the linear regression models to find out the main social factors influencing the changes in consumption patterns. In the final part the main consumption indicators of sustainable development are mentioned.

Téma:
wages and incomes, family, transformation
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Chapter in monograph
Lux, Martin

The paper provides brief list of changes in rental and ownership housingsector during the transition in the Czech Republic. The complete analysisof housing expenditures of all Czech households as well as analysis of housingexpenditures of different social categories of households is provided.

Téma:
housing, wages and incomes, family, transformation, public policy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Monograph
Lux, Martin, Petr Sunega

Authors present the results of complex simulation modelling of real equilibrium market rents in the CR and analyse both financial and social consequences of an introduction of better targeting housing policy tools: municipal social housing and housing allowance.

Téma:
housing, social policy, public policy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Article with impact factor

Pages