New publications
Published: 19. 12. 2011

Právě vychází nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2011

Číslo obsahuje tematický blok k problematice životních drah, který připravily hostující editorky Hana Hašková a Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Téma: Životní dráhy

Editorky: Hana Hašková, Marta Vohlídalová

 

Stati

Vohlídalová, Marta, Maříková, Hana: Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény?

Šťastná, Anna, Paloncyová, Jana: První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací

Chaloupková, Jana: Nejdříve dítě, potom svatba? Rodinné dráhy neprovdaných matek

Hašková, Hana: Proměny časování a způsobu návratu matek do zaměstnání

 

Rozhovor

Biograficko-narativní rozhovor je velmi mocná technika. Rozhovor Lenky Formánkové s Tomem Wengrafem

Ve Velké Británii je akademické prostředí vnímáno jako poslední bašta maskulinismu. Rozhovor Marcely Linkové s Barbarou Bagilhole

Stati mimo téma

Hrešanová, Ema: Porodní péče a zkušenosti českých žen: kvalitativní studie

Kolářová, Kateřina, Smetáčková, Irena, Pavlík, Petr: Gender jako analytická kategorie pro porozumění sexuálnímu obtěžování

 

Recenze

Potančoková, Michaela: Prechod do dospelosti v českej spoločnosti optikou a perom štyroch autoriek (Chaloupková, J. (ed.). Proměny rodinných a profesních startů)

Formánková, Lenka: Ženy u pásu – feministická kritika produkce a reprodukce genderových nerovností v pásové výrobě (M. Glucksmann: Women On the Line)

Sloboda, Zdeněk: „Vohlídalová, M. (ed.) Akademické duety

Jarkovská, Lucie: Tvrdošíjná dekonstruktivistka Gerlinda Šmausová (Oates-Indruchová, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky)

Černá, Karolína: Kosmopolitní sociální teorie (Fine, R. Kosmopolitismus)

Piscová, Magdalena: „Vohlídalová, M. (ed.), Šaldová, K., Tupá, B. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí

Růžička, Michal: Jaký jest význam utopií v „postutopické“ době? (Wright, E. O. Envisioning Real Utopias)

 

Zprávy

 

Dudová, Radka, Křížková, Alena: Konference „Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy“

Vohlídalová, Marta: Zpráva z 10. konference Evropské sociologické asociace „Social relations in turbulent times“

Uhde, Zuzana: Založení skupiny pro sociální výzkum globalizace

Tenglerová, Hana: 2. národní konference o ženách a vědě. Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

Uhde, Zuzana: Sociální zabezpečení v Číně: seminář s doc. Zhang Zhimin

 

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum (ISSN 1213-0028) je transdisciplinární odborný recenzovaný časopis feministické teorie a genderových studií. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách. Časopis rovněž přináší recenze zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na feministickou teorii a genderová studia, diskuse, rozhovory a informace o dění v akademických kruzích genderových studií. Časopis vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i 2x ročně (www.genderonline.cz).

 

Časopis je veden v databázi European Reference Index for the Humanities (ERIH), Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, databázi Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích.

 

Roční předplatné v ČR činí 140,- Kč. Předplatné na rok 2011 obsahuje dvě čísla 12. ročníku (1/2011 a 2/2011). Předplatitelský účet pro zasílání časopisu v České republice si můžete jednoduše zařídit na stránkách distribuční firmy SEND Předplatné: http://send.cz/casopis/732. Firmu SEND můžete kontaktovat také telefonicky či emailem.

 

Předplatné časopisu na Slovensku zprostředkovává firma Magnet press, cena ročního předplatného včetně poštovného je 7,80 €. Předplatitelský účet je možné založit na stránkách http://www.press.sk/odborne-casopisy/gender-rovne-prilezitosti-vyzkum/ . Firmu Magnet press můžete kontaktovat také telefonicky či emailem.