Published: 30. 1. 2012
New publications

P. Guasti, J. Hronešová, and Z. Mansfeldová (eds.),

Publikace The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU Enlargement je výsledkem pětileté mezinárodní spolupráce v rámci evropského výzkumného projektu „RECON – Reconstituting Democracy in Europe“ (RECON – Přetváření demokracie v Evropě) a prezentuje případové studie ze střední a východní Evropy, komparativní analýzy zaměřené na transformaci kolektivních identit ve středoevropském regionu v kontextu rozšiřování Evropské unie. Hlavním cílem této publikace je poukázat na existující vztahy mezi vznikající kolektivní identitou v Evropě a procesy demokratizace a evropeizace. Autorky a autoři vycházejí z předpokladu, že proces rozšiřování Evropské unie a její demokratizační cíle často narážejí na nacionalistické a kosmopolitní identity evropských občanů. Dále pak se zabývají vztahem mezi identitami a probíhající transformací demokracie v Evropě, a to za použití rozsáhlých primárních a sekundárních dat a terénního výzkumu v zemích střední a východní Evropy, pomocí kvantitativní a kvalitativní metodologie (jako např. inovativní Q-metody).

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1 
telefon: 210 310 217
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Share this page

Attached images