Seminars
14. 2. 2006

Semináře se budou konat pravidelně každých čtrnáct dní v budově Sociologického ústavu AV ČR. Vystoupí na nich pracovníci Scoiologického ústavu AV ČR s tématy svých výzkumných projektů.

SEMINÁŘE BŘEZEN – KVĚTEN 2006
Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu. Autoři témat seminářů jsou pracovníci ústavu, kteří prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, ale také pro informaci, poučení a inspiraci.

2. března
Jana Chaloupková: Postoje k imigraci v evropských zemích.

16. března
Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková , Tereza Stöckelová: Komunikace a reprezentace vědy v České republice: vědní politiky a média

30. března
Zdenka Vajdová: Starostovo dilema

13. dubna
Petr Matějů: Proměna v determinaci vzdělanostních aspirací
v České republice v letech 1989 - 2003

27. dubna
Yana Leontiyeva, Michaela Vojtková: Projekce počtu migrantů a výzkumy cizinců v ČR - dosavadní úspěchy, omezení a výzvy

11. května
Tomáš Čížek: Datové služby pro kvalitativní výzkum – právní, etické a metodologické problémy sdílení dat

25. května
František Kalvas, Martin Kreidl: Ovlivňuje mediální pokrytí vnímanou důležitost politických témat? Zlepšené odhady pomocí HLM

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, č. 207 ve druhém patře
Organizace seminářů: Jana Stachová
tel. 222220728, fax 222220143, e-mail: jana.stachova@soc.cas.cz

Share this page