Seminars
6. 3. 2006

Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1 zve na seminář.

Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková , Tereza Stöckelová

KOMUNIKACE A REPREZENTACE VĚDY V ČESKÉ REPUBLICE: VĚDNÍ POLITIKY A MÉDIA

 

Seminář se koná ve čtvrtek 16.března 2006 v SOÚ AV ČR v zasedací místnosti č. 207, 2.patro ve 14 hodin.

Share this page