Completed project

Kontraurbanizace v České republice: migrace na venkov, životní styl a proměny rezidenčních preferencí