Project duration: 
2013

Výzkumný projekt realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s externími odborníky na zakázku Národního ústavu pro vzdělávání. Hlavním cílem projektu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů v ČR s ohledem na jejich jazykové znalosti a potřeby. Cílovou skupinou projektu byli občané Ukrajiny a Vietnamu pobývající v ČR. Projekt se zaměřil především na první generaci migrantů a migrantek, kteří žijí v ČR poměrně krátce a mají zájem o složení pobytové jazykové zkoušky úrovně A1, nebo tuto zkoušku absolvovali v nedávné době. Projekt se skládal ze dvou částí: 1) sekundární analýza již dostupných výzkumů a dat o situaci migrantů a migrantek, a 2) realizace vlastního kvalitativního pilotního výzkumu metodou hloubkových rozhovorů se zástupci cílové skupiny.

Principal investigator: 
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Topics: 
migration and mobility
Grant agency: 
other

Attached images