All research projects

Filter projects

Or try fulltext search

Found 260 projects (displayed results 21 - 40)
Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
 Aim of the project is to develop conceptualisation of transnational families in Czech sociology and apply in research of work–life reconciliation strategies of third country nationals and their families living in the Czech Republic. In the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
No.: 17-04465SAbstract: The project aims to contribute to the knowledge on the causes, experience and mechanisms that underpin sub-replacement fertility in the Czech Republic. In particular, childlessness and one-child families will be studied as...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt cílí k vytvoření komparativní studie vývoje etablovaných církví v České republice a na Slovensku během posledních 25 let. Zvláštní pozornost bude věnována současným trendům náboženského vývoje, vztahů mezi státem a církvemi a jejich přítomnosti...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences is one of the seven partners in TEACHENER, a project co-financed by the Erasmus+ strategic partnerships programme of the European Commission, which aims to integrate social sciences and humanities...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project
zapojení do evrospké sítě European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project
Research programme within Strategy AV21 focuses on global conflicts and their local interactions which present important cultural and social challenges in the 21st century. It analyses cultural and social transformations with regard to interactions of...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
other
Projekt byl řešen v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2017
Grant agency:
other
Dobrovolnictví představuje jednu z forem občanské angažovanosti, při níž dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na odměnu veřejně prospěšným činnostem nebo druhým lidem. Dobrovolnictví zahrnuje velké množství neformálních a neorganizovaných aktivit...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The projects’ goal is to provide a complex picture of local leadership in the environment of the Czech Republic through participation in an international survey, original local research of mayors of municipalities of all sizes, and a secondary...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of the project is to investigate the views of European political representatives on the current state of European integration. The survey focuses in particular on the views of members of national parliaments such as you on the ability of EU...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
International project
The project focuses on the future role of housing as an asset for supplementing retirement income, sometimes called asset- (housing-) based welfare (ABW). The interest in this subject is motivated by the process of population ageing. The partial shift...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since 2001. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
Government ministry project
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlCílem aktivity je zmapování hodnotových orientací,...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The project offers a comparative perspective of changes in perception of the role of the state and form of responsible governance in the Czech Republic after the financial and economic crisis, which in addition to changing redistributive expectations has...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Evropský sociální výzkum (ESS) je akademický mezinárodní výzkum. Šetření ESS se v Evropě konají každé dva již od roku 2001. Šetření měří vzorce postojů, představ a chování populací více než třiceti zemí. Témata, která sleduje, jsou následující:...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
Government ministry project
The project focuses on Prague allotments as an empirical example of the changing approach to urban nature and urban planning after the fall of socialism. Allotments represent spaces of affection and care. As urban nature, they are spaces of intense...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project aims to develop a certified method serving for identification of local housing market failure and its quantification. The method will be applied in municipal applications for state subsidies on social housing investments as a service of...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2017
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The principal goal of the project is twofold: (1) to support the operation and development of the social science research data infrastructure provided by the Czech Social Science Data Archive (CSDA), and (2) to ensure Czech participation in large scale...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
Government ministry project

Pages