Chapter in monograph
Krejčí, Jindřich. 2012. „Koncepce správy dat a výzkumný projekt.“ Pp. 23-40 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Author provides an introduction to the problems of data management. The chapter introduces the main concepts of data management and addresses the important issues of data sharing and personal data protection.

Part of publication: 
Share this page