Download PDF (134.273 MB)
Chapter in monograph
Vajdová, Zdenka

Late Communist Rule at the District Level

Vajdová, Zdenka. 2004. „Late Communist Rule at the District Level.“ Pp. 97-105 in Hájek, Martin (ed.). Hierarchy as the Strength and Weakness of Communist Rule. The Legacy of Communist Rule IV: A Volume of Papers from the Seminar Held in Prague on September 11-12, 2003. Sociologické studie / Sociological Studies 04:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 167 s. ISBN 80-7330-051-6.

Sborník sestává z příspěvků přednesených na semináři Hierarchie jako síla i slabina komunistického vládnutí, který se konal ve dnech 11.-12. září 2003 na Fakultě sociálních věd UK. Celkovým záměrem semináře bylo pokud možno nezkresleně a bez předsudků ukázat a interpretovat procedury komunistického ovládání společnosti na konci osmdesátých let. Přednesené příspěvky resp. ve sborníku shromážděné texty lze rozdělit do třech tematických skupin. První skupinu tvoří zkoumání metod a strategií komunistického vládnutí v obecnosti. Jde zejména o právní rámování tohoto vládnutí, jeho příslušnost k moderním formám vlády, které jen velmi těžko oddělují politické od ekonomického a mají často všeplánovací ambice. V neposlední řadě se patří i problematika charakteru pravidel a řádů v reálném socialismu. Druhou skupinu tvoří příspěvky rozebírající podoby vládnutí na nejvyšší, okresní a místní úrovni. Konečně závěrečný pomyslný oddíl sestává ze dvou příspěvků zabývajících se komunistickým vládnutím a individuální a kolektivní pamětí.

Left

Authors: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
regions
public administration