Chapter in monograph
Vlachová, Klára

Otevřená nebo uzavřená společnost

Vlachová, Klára. 1996. „Otevřená nebo uzavřená společnost.“ Pp. 168-184 in Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.). Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.

Abstract

Part of publication: 

Left

Topics: 
social inequalities
transformation