Chapter in monograph
Mysíková, Martina

Šetření ČSÚ a statistiky trhu práce [Surveys Conducted by the Czech Statistical Office and Labour Market Statistics]

Mysíková, Martina. 2012. „Šetření ČSÚ a statistiky trhu práce [Surveys Conducted by the Czech Statistical Office and Labour Market Statistics].“ Pp. 268-285 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

The text describes labour market statistics and several research projects carried out by the Czech Statistical Office. This chapter concentrates on Czech surveys, organized as a part of larger European research projects, like European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), the Labour Force Survey (LFS), the Household Budget Survey (HBS), as well as the Information System on Average Earnings (ISPV) which provides data for the European project Structure of Earnings Survey (SES).

Part of publication: 

Attached links