Chapter in monograph
Hamplová, Dana

Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění.

Hamplová, Dana. 2006. „Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění.“ Pp. 12-19 in Kocourková, Jiřina, Ladislav Rabušic. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.

The chapter focuses on the attitudes towads the contemorary demographic changes, marriage, cohabitation and non-marital fertility. It shows important educational differences in these attitudes in the Czech population.

Left

Topics: 
parenting
education