Other publishers

2020, Pivarč, Jakub

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace.

Topic:
value orientations, education
Type:
Monograph
2020, Trummer, Manuel/Decker, Anja (eds.)

The book explores "rurality" as a cultural category. In 18 chapters, European ethnologists and cultural anthropologists discuss the methodological and conceptual approaches that can be used to capture and describe the ›rural‹ beyond generalizations, causal speculations and dichotomous thinking.

Topic:
urban and rural studies, regions
Type:
Monograph
2020, Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Topic:
education
Type:
Monograph
2020, Krulichová, Eva, Buriánek, Jiří

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy.

Topic:
crime
Type:
Monograph
2020, Nešpor, Zdeněk R.

The final monograph of a research project on "Return of Religion in the Public Space" is the first and only analyse of the divergent post-secularisation development of religion in the Czech Republic and Slovakia since the dissolution of Czechoslovakia.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2019, Chorvát, I., J. Šafr (eds.)

Chorvát, I., J. Šafr (eds.). 2019. Leisure, Society and Culture in the Czech Republic and Slovakia. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Summary

Topic:
kultura, consumption, lifestyle
Department:
Type:
Monograph
2019, Nešpor, Zdeněk R. a kol. (Andrea Beláňová, Táňa Klementová, Zdeněk Vojtíšek)

Research on religion has been neglected in Czech academia for a long time, one of the major debts was absence of a biographical encyclopedia of modern religious figures. Such dictionaries are available for all comparable Central European countries, in the Czech case there was at least a dictionary of Roman Catholics. Only the extensive research and analytical work of the team made it possible to publish a more extensive and heuristically more difficult encyclopedia of other religionists.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2018, Křížková, A., Pospíšilová, K., Maříková, H., Marková Volejníčková, R.

Summary of main findings
• The position and status of women in the labour market in history has been linked to the social status of
(different groups of) women, the possibility of their access to education and subsequently applying it, and
to the legitimacy of their claim to be economically self-sufficient (independent from men – father, husband,
partner, etc.).

Topic:
gender, wages and incomes, work, social inequalities
Department:
Type:
Monograph
2018, Hamplová, Dana, Katrňák, Tomáš (eds.)

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi nimi stírají?

Topic:
value orientations, wages and incomes, politics (and political attitudes), family, social inequalities, education, lifestyle
Type:
Monograph
2018, Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize.

Topic:
trust/social cohesion, EU, value orientations, identity, crime, migration and mobility, civil society, politics (and political attitudes)
Type:
Monograph
2017, József Hegedüs, Martin Lux, Vera Horváth (eds.)

This book presents an overview of private rented housing in selected new EU member states and other transition countries – a topic scarcely researched to date, as it is largely part of the informal economy, and consequently often invisible to official statistics.

Topic:
housing, economics
Type:
Monograph
2017, Zdeněk R. Nešpor

The Dictionary of Institutional Background of Czech Sociology provides fundamental information on the corporate, institutional and organizational components of Czech sociology. This means sociology practiced in the territory of today's Czech Republic independently of the language or nationality of its creators, and to a lesser extent also the foreign institutional background provided to Czech sociology.

Topic:
historical sociology
Department:
Type:
Monograph
2016, Pospíšilová Marie

The Internet has changed the nature of social ties and interactions, giving rise to new ways of making social contact, offering an environment for communication and tools for these interactions. The tools that introduce new methods of communication include social networks. The scholar focused on the most popular of these – Facebook.

Topic:
identity, media
Type:
Monograph
2015, Nešpor, Zdeněk R., Vojtíšek, Zdeněk

Contemporary Czech religiosity is undergoing a dynamic development and the religious scene is so diversified that it is difficult to understand. The Encyclopaedia of smaller Christian churches in the Czech Republic is approaching one of its fastest growing and at the same time the least known segments.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2015, Svobodová, Lenka, Iveta Mlezivová, Jiří Vinopal, Jan Červenka

Autoři v publikaci předkládají veřejnosti poznatky a informace o stavu a trendech proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v České republice. Tyto poznatky ve formě „tvrdých“ i „měkkých“ dat jsou nejen v historickém kontextu let 1989–2014, ale také obsahují výsledky posledního empirického výzkumu kvality pracovního života v ČR z roku 2014.

Topic:
work
Type:
Monograph
2015, Mašková, T., V. Ripka

Kniha zevrubně popisuje fenomén „železné opony“ v Československu a soustřeďuje se na jeho nejextrémnější projev – usmrcení související se snahou„železnou oponu“ překonat. Kniha není zajímavá jen svým tématem, ale i použitou metodologií. Jde o zkoumání historie, jehož důležitou součástí je práce se strukturovanou databází.

Topic:
methodology
Type:
Monograph
2015, Anýžová, Petra

Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí dynamickým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat. Stále však mnozí sociální vědci analyzují svá data bez vědomí toho, jaké úrovně srovnatelnosti vlastně dosahují. Cílem této studie je podrobně představit problematiku ekvivalence postojových škál a poskytnout přehled o dostupných kvantitativních technikách, kterými lze ekvivalenci testovat.

Topic:
methodology, politics (and political attitudes), social capital, sociological data
Type:
Monograph
2014, Daniel Kunštát, Jan Červenka, Martin Ďurďovič, Paulína Tabery, Jiří Vinopal

Publikace 25 let české demokracie očima veřejnosti představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to v dimenzi jak vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.

Topic:
public opinion, standard of living
Type:
Monograph
2015, Hamplová, Dana

Autorka se zabývá otázkami štěstí a životní spokojenosti a snaží se zjistit, jak míra našeho štěstí a životní spokojenosti souvisí s tím, jak žijeme. Čtenářům přibližuje výsledky řady zahraničních výzkumů zaměřených na kvalitu života, zároveň se však snaží pomocí dat z velkých českých kvantitativních výzkumů ukázat, jak šťastní jsou Češi, kdo je mezi námi šťastnější a kdo naopak přílišnou spokojenost nevyjadřuje.

Topic:
intergenerational relations, care, work, family, health
Type:
Monograph
2014, Dvořáčková, J., P. Pabian, S. Smith, T. Stöckelová, K. Šima, T. Virtová.

This publication is the result of a three-year, team-based, ethnographic study of academic and student life in Czech higher education. Five case studies were chosen to reflect a diversity of situations, including elite and peripheral positions, metropolitan and regional locations, public and private legal status, humanities, applied social science, technical and natural science subjects, professional and academic curricula and basic and applied research.

Topic:
sociology of science
Type:
Monograph
2013, Vobecka, Jana

This book studies the unique demographic behavior of Jews in Bohemia, starting from a moment in history when industrialization in Central Europe was far away in the future and when Jews were still living legally restricted lives in ghettos. Under conditions not stipulated by conventional demographic theories, Bohemian Jews started recording marked decreases in mortality and fertility that signaled an early onset of their demographic transition.

Topic:
elites, historical sociology, transformation, education
Type:
Monograph
2013, Hegedüs, József, Martin Lux, Nóra Teller (eds.)

This volume intends to fill the gap in the range of publications about the post-transition social housing policy developments in Central and Eastern Europe by delivering critical evaluations about the past two decades of developments in selected countries’ social housing sectors, and showing what conditions have decisively impacted these processes.

Topic:
housing, EU, transformation
Type:
Monograph
2013, Linek, Lukáš

The monograph summarizes main explanations of electoral participation and its decline. It presents a systematic own theory of electoral participation which stresses the importance of mobilization by external actors and individual motivations (instrumentál, expressive and normative). This theoretical framework is used to explain the level and decline in electoral participation.

Topic:
politics (and political attitudes), elections (and polls)
Department:
Type:
Monograph
2013, Nešpor, Zdeněk R. a kol.

Comprehensive biographical, bibliographical and analytical dictionary on 178 key figures of Czech sociology from its beginnings in the 19th century until the present.

Topic:
history of sociology, historical sociology
Department:
Type:
Monograph
2013, Vobecka, Jana, Butz, William, Reyes, Gerald

Commissioned by UNFPA’s Regional Office for Eastern Europe and Central Asia this report aims to supplement the information gathered from governments and civil society with academic research.

Topic:
migration and mobility, family, social policy, age and ageing, public policy, health
Type:
Monograph
2013, Stöckelová, T., Y. Abu Ghosh (eds.)

Kniha představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Na rozdíl od většiny sociálně-vědních metodologií, nepovažuje etnografie problémy, s nimiž se výzkumníci a výzkumnice v terénu setkávají, za překážky, ale naopak za možný zdroj a prostředek poznávání. Nesourodost a mnohoznačnost skutečnosti, její neurčitosti, paradoxy a protiklady tvoří nedílnou součást pole zkoumání a žádají si tvůrčí přístupy k psaní a žánrovým formám reprezentace.

Topic:
methodology
Department:
Type:
Monograph
2012, Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal a kol.

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických poměrů.

Topic:
historical sociology
Type:
Monograph
2012, Frič, Pavol, Martin Vávra

The book focussed its attention on the fusion of the two phenomena: community and volunteering. The Authors based their concept of community volunteering on the historical survey of community development. They analyse community volunteering in three lines characterised as 1. informal help, 2. organised work and 3. virtual activism.

Topic:
human relations
Type:
Monograph
2011, Majerová, Věra; Kostelecký, Tomáš; Sýkora, Luděk

Rozvoj a kvalita života v obcích, městech, regionech i státech jsou úzce spojeny se vztahy mezi lidmi, vzájemnou důvěrou nebo důvěrou v instituce, tedy s prvky souhrnně označovanými jako sociální kapitál. Kniha obsahuje jak dílčí analýzy různých aspektů sociálního kapitálu v Kraji Vysočina, tak syntetizující pohled na sociální kapitál v tomto regionu a jeho přínos pro regionální rozvoj.

Topic:
social capital
Type:
Monograph
2011, Chaloupková, Jana

This dissertation explores the changes in professional and family starts of young men and
women in the Czech Republic. It compares an early family and work trajectories of persons,
who reached adulthood in 1990s and those theirs family and work starts occurred before 1989.
Theoretical and methodological background of this study draws upon a holistic approach to
the life-course study and a sequence analysis. The empirical analyses focus on three domains:

Topic:
work, family
Type:
Monograph
2011, Štědroň, Bohumír, Jaroslav Poláček, Jiří Vinopal, Václav Stříteský, Lukáš Hlaváč, Tomáš Preněk, Monika Ryšavá

Abstract

Topic:
globalisation
Type:
Monograph
2011, Nešpor, Zdeněk R.

The book analyses evolution of Czech sociology from it very beginnings in the late 19th century to its temporary extinction after the communist coup d’état in 1948. Particular chapters describes roots and origins of Czech sociology, impact of T. G. Masaryk and his followers, three main interwar sociological schools, role of Czech sociologists in founding of Slovakian sociology and the situation of Czech sociology during the WWII and shortly after.

Topic:
history of sociology
Department:
Type:
Monograph
2010, Nešpor, Zdeněk R, Kristina Kaiserová (eds.)

Abstrakt

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2010, Nešpor, Zdeněk R.

Using historical and sociological methods, the autor analyzes situation of religion in modern Czech society and compares it with religious processes occuring in other European countries.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2010, Nešpor, Zdeněk R. a kol.

Abstract

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2010, Kuda, František, Martin Lux (eds.)

Abstract

Topic:
housing, wages and incomes, regions
Type:
Monograph
2010, Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

The aim of this book is to present to the general public the work of sociologists, demographers, economists, political scientists and geographers, who work at the Institute of Sociology AS CR. Authors do not want to present a comprehensive report on the Czech society, but rather to answer some frequently asked questions, to verify validity of the different ideas and prejudices, which people living in our society have about themselves.

Topic:
social inequalities
Type:
Monograph
2010, Hesová, Nela, Lumír Gatnar, Eva Mikolášová, Radka Taucová

The bibliography summarises full sociological production in the Czech lands since the 19th century untill 2009; it is dividend into three time periods and accompanied with a foreword and personal index.
 

Topic:
history of sociology
Department:
Type:
Monograph
2010, Linek, Lukáš

The book analyses four main dimensions of attitudes towards political regime and its institutions and describes changes in the attitudes within the Czech society between 1996 and 2006. These attitudinal dimensions are regime legitimacy, institutional disaffection, individual disaffection and political dissatisfaction.

Topic:
legitimacy, politics (and political attitudes), elections (and polls)
Department:
Type:
Monograph
2010, Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)

The book follows up on the monograph (Un)equal chances for education (Academia 2006). Authors update findings on inequalities in compulsory education, on multi-year gymnasia, on inequalities in tertiary education, on the impact of the structure of the system of upper secondary education on education aspirations. They also add other important topics: further education, education of Roma children and early school leavers.

Topic:
social inequalities, public policy, education
Department:
Type:
Monograph
2009, Stöckelová, Tereza

The goal of the book is to contribute to current debates of the research and development transformation in the Czech Republic based on qualitative research and theoretical and conceptual approaches in STS and gender studies. The book offers a sociological reflection of the transformations of everyday research practices, career paths, science policies and their effects, usage and reshaping in research institutions in social and natural sciences.

Topic:
sociology of science
Department:
Type:
Monograph
2009, Nešpor, Zdeněk R.

Abstract

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2009, Kuchařová, Věra, Pavel Bareš, Daniela Bruthansová, Sylva Höhne, Věra Jeřábková, Miriam Kotrusová, Tomáš Kozelský, Renata Kyzlinková, Markéta Nekolová, Olga Nešporová, Helena Vychová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná

 

Topic:
economics, wages and incomes, regions, family, public policy, education, lifestyle
Department:
Type:
Monograph
2009, Nešporová, Olga, Věra Kuchařová

The monograph paper focuses on the issue of immigration from a family perspective, which has so far been largely overlooked by research into migration in the Czech Republic. Only one group of immigrants is observed, namely immigrants from "third countriesö to which the strictest legislative measures apply. The methodology used is that of a qualitative field survey in non-mixed families of immigrants from Ukraine, Vietnam, and Bulgaria.

Topic:
migration and mobility, work, family
Department:
Type:
Monograph
2009, Kuchařová, Věra, Pavel Bareš, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Lucie Žáčková

The study describes and assesses range, conditions and variability of providing day care for children of pre-school and early-school age. The aim of the research was to supply missing statistical data with less accessible information. Among these are characteristics of activities and availability of nurseries and pre-schools, and deeper understanding of non-institutional forms of day care.

Topic:
care, public policy, education
Department:
Type:
Monograph
2009, Smith, Michael L.

Abstract

Topic:
civil society, politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Monograph
2009, Lux, Martin

The book contains a description and evaluation of the housing system reform in the Czech Republic constituting part of the transition from centrally planned to market economy. It addresses two goals: to evaluate housing subsidy reforms by applying improved methods of welfare economics and, secondly, to list the main factors explaining the particular outcomes of this reform.

 

Topic:
housing, economics, public policy
Type:
Monograph
2009, Kunštát, Daniel, Ladislav Mrklas (eds.)

Proceedings of essays that compare and reflect ostalgia speeches in the Czech Republic and Germany in many different levels: political, social, including the use of "ostalgia" in commercial areas, educational and cultural. In Proceedings contributed with their views of representatives of various disciplines: political science, sociology, cultural studies, history and media studies.

Topic:
politics (and political attitudes), sociological data, public opinion
Type:
Monograph
2009, Škodová, Markéta, Vlastimil Nečas (eds.)

abstract

Topic:
media, public policy, public administration
Type:
Monograph
2009, Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.)

The aim of the book is twofold, (1) to provide a comparative summaries on Central and Eastern Europe focused on a variety of topics, ranging from work flexibility to the role of women, (2) to present new ways for comparative research, one with help of new visualisation tools and the other with new forms of analyses, which are able to process large quantities of currently unused but available data sets.

Topic:
methodology, sociological data
Type:
Monograph
2009, Večerník, Jiří

Social report which informs about the development during the two decades in the fields of employment and social policies, earnings and income inequalities, social structures with attention to the situation of the middle class, pensioners and the poor, and socio-economic values with regard to work and consumer values.

Topic:
economics, wages and incomes, work, social inequalities, social policy
Department:
Type:
Monograph
2009, Kolářová, Marta

The books addresses gender aspects of globalization and anti-globalization movement globálky and in the Czech Republic. It focuses on a question where the anti-globalization critique meets the feminist critique of globalization. The text presents feminist critique of globalization and its inclusion in the anti-globalization discourse. The book drala with several aspects of the contemporary anti-globalization movement – its ideological frames, composition and tactics.

Topic:
gender, globalisation, identity, civil society, work
Type:
Monograph
2009, Hašková, Hana

The book focuses on the phenomenon of childlessness in the Czech society. Specifically, the aim of the book was to identify the factors contributing to childlessness and the increase in the percentage of the childless in young adult population, and to explore the understanding (definitions) of childlessness by the childless.

 

Topic:
gender, parenting
Department:
Type:
Monograph
2008, Lužný, Dušan, Zdeněk R. Nešpor a kol.

The book resumes qualitative research on religion in two medium-szided Czech towns - Ceska Lipa and Mikulov - that took place in 2007-08 within the framework of a project on Detraditionalization and Individualization of Religion in the Czech Republic; the research was inspired by a study of Kendal made by the University of Lancaster.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2008, Nešpor, Zdeněk R.

Zajímá vás moderní religiozita? Ptáte se, proč je česká společnost jednou z nejméně náboženských na světě? Chcete porozumět sociologickým, historickým a antropologickým výzkumům náboženství? I jejich omezením? Chcete se dozvědět něco víc z dějin české sociologie? Proniknout do diskusí o náboženství od druhé poloviny 19. století do současnosti? Pak je právě vám určena nová kniha Zdeňka R. Nešpora!

Topic:
history of sociology, religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2008, Nešporová, Olga, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová

The text gives an overview of the current situation in the field of social services for older people with an emphasis on the fragile elderly provided by nongovernmental, not-for-profit bodies. The report has three main parts linked by the concept of needs. The first part of the report provides a comprehensive overview of the ageing of the Czech population and its impact on the present and future needs of social care services.

Topic:
civil society, care, age and ageing, public policy
Type:
Monograph
2008, Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

The book gives empirically well-founded study of changes of political and legal framework of the Czech Republic, analysis of existing institutional structures for interest representation. It describes the situation at the moment of joining the European Union and changes which happed after it.

 

 

Topic:
EU, civil society, politics (and political attitudes), elections (and polls)
Department:
Type:
Monograph
2008, Nešpor, Zdeněk R., David Václavík a kolektiv

The encyclopedia of sociology of religion, which oulines all the fundamentals historic and contemporary debates within the discipline, its development, method(s) and contribution of seminal scholars.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2008, Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)

The book examines legislative and institutional framings of childcare and its gendered impacts in the Czech Republic in the context of current policies of care in other European countries. The aim is to introduce results of analyses of empirical data on childcare to public debates and to point on several conceptual mistakes in current policy of care in the Czech Republic.

 

Topic:
gender, care, work, parenting, public policy
Department:
Type:
Monograph
2008, Krejčí, Jindřich

The book has following major objectives: (1) to provide an overview of the criteria of quality considered desirable in sample surveys; (2) to evaluate the survey climate in the Czech Republic; and (3) to perform an in-depth analysis of two key topics: the nonresponse problem in sample surveys in the Czech Republic, and the quality of election polls in the Czech case.

 

Topic:
methodology, sociological data, public opinion
Type:
Monograph
2007, Gatnar, Lumír, Lane, David

<p><strong>Popular opposition and support for different types of the EU integration</strong></p>Lumí

<p>Lumír Gatnar and David Lane (Editors)</p>

<br>

Topic:
elites, EU, politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Monograph
2007, Nešpor, Zdeněk R. (ed.)

Abstract

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2007, Nešpor, Zdeněk R., Dušan Lužný

Introduction to the sociology of religion, which describes development, key problems and current state of the discipline. The authors deal, among others, with the issues of „invisible religion“, religious deprivatization and desecularization, ethnic religions, and other contemporary religious phenomena.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2007, Nešporová, Olga

The problems associated with migration gain more significance in nowadays globalized world. The study introduces theoretical views and general information on migrant processes as well as description of the main life conditions of the immigrants and their families. The first part of the study summarises main trends and knowledge of European and American studies on migration and general review of European immigration policies.

Topic:
migration and mobility, family
Department:
Type:
Monograph
2007, Rakušanová, Petra, Barbora Stašková

This study explores why the third sector is an important agent for promoting civic participation and interest representation. The empirical evidence presented in a first part of the study is organized using an analytical typology based on two key criteria: (a) type of organizational structure evident within specific non-governmental actors and (b) the organisational composition of the entire third sector in the Czech Republic.

Topic:
civil society, public policy
Department:
Type:
Monograph
2006, Nešpor, Zdeněk R.

The author analyses the golden years of Czech folk music from the point of view of sociology of religion. He understands the essence of Czech folk music in its politico-religious message, and pays attention to development of the genre in general and important singers and songwriters in particular.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2006, Nešpor, Zdeněk R.

Monograph on Czech popular religiosity in the 18th and 19th centuries, which pays attention to its relations with intellectual/elite religion, inner variance, and development.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2006, Jakoubek, Marek, Zdeněk R. Nešpor, Tomáš Hirtl (eds.)

The monograph desribes religious and ethnic particularities of a village Vojvodovo in north Bulgary, which was dwelled by Czech and Slovak religious emigrants in the first half of the 20th century. It contains also an edition of N. P. Necov´s history of the village and other documents of the period.

Topic:
migration and mobility, religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2006, Matějů, Petr, Jana Straková (eds.)

The volume offers detailed discussion of the most significant aspects of educational inequalities formation in the Czech Republic and presents them in historic and international contexts. The first part of the publication reflects educational inequalities theoretically and historically and compares the skills of Czech pupils internationally. The second part deals with formation of educational aspirations.

Topic:
social inequalities, education
Type:
Monograph
2006, Tholen, Jochen, Ludovít Czíria, Eike Hemmer, Wieslawa Kozek, Zdenka Mansfeldová

Ausländische Direktinvestitionen haben in Ostmitteleuropa seit 1990 einen erheblichen Modernisierungsschub der Wirtschaften bewirkt. Neue Managementkonzepte, Unternehmensorganisationen und Technik wurden vielfach mit implementiert. Die Arbeitsbeziehungen waren am Anfang entweder noch geprägt von den Bedingungen der Planwirtschaft oder mussten ganz neu gestaltet werden. Das Buch analysiert die entstandenen Modelle der Arbeitsbeziehungen.

Topic:
economics, work, transformation
Department:
Type:
Monograph
2006, Rakušanová, Petra

The main question examined in this book is why are there relatively few Czech women involved in parliamentary politics. Using an empirical analytical approach, this study also investigates public attitudes towards the participation of women in politics in the Czech Republic. In addition, this research also outlines the barriers to women’s entrance to national politics, i.e. individual, social and institutional factors.

Topic:
gender, politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Monograph
2006, Lewis, Paul G., Zdenka Mansfeldová (eds.)

The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe examines the influence of the EU on the party politics of the eight post-communist countries that joined the Union in 2004, as well as that of Bulgaria and Romania, from the 1990s and through the first 18 months of EU membership.

Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Monograph
2006, Lux, Martin, Petr Sunega

The book aims to provide analysis of residential housing market and discover possible regularities, risks, and traps stemming from home-ownership. The goal of the publication is to convince both current and future homeowners in the Czech Republic that buying a home should be considered also as an investment. The book offers some instructions how to minimize possible risks in housing investment.

Topic:
housing
Type:
Monograph
2005, Nešpor, Zdeněk R.

The proceedings contains nine papers, that concern with the various issues of Czech and European popular culture of the early modern era. Papers by J. Horsky and D. Tinkova covers the issue theoreticaly, why those by Z. R. Nespor, I. Kusnirakova, H. Sobotkova, J. Wolf, I. Cermanova, J. Randak and E. Novotna are grounded in the empirical research.

Topic:
historical sociology, religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2005, Nešpor, Zdeněk R.

Economico-sociological research of Czech transformation after 1989 presented in the monograph was centred to the agricultural sector, due to importace ou outer impacts (structural changes, subsidies) and the presumption of its conservativeness. The research contains five field studies as well as analyses of historical, social and institutional development of the sector, which include the critical review of relevant Czech literature.

Topic:
economics, transformation
Department:
Type:
Monograph
2005, Mansfeldová, Zdenka, Věra Sparschuh, Agnieszka Wenninger (eds.)

The volume presents a collection of articles and analyses exploring various paths of Europeanisation process in Eastern Europe. The articles provide an interdisciplinary reflection on the eastern enlargement as well as on recent situation in new member states.

Topic:
EU, politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Monograph
2005, Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

Abstract

Topic:
civil society, politics (and political attitudes), public administration
Department:
Type:
Monograph
2004, Nešpor, Zdeněk R.

The monograph represents synthetic of Eastern Bohemian sectarian movement of the Tolerance period (1791-1861) from the point of view of cultural history and sociology of religion. The author also analyses both an origin and resources of the movement, and its later development and transformations. Book is accompanied with a wide pictural and cartographic apendix.

Topic:
historical sociology, religion and religiosity
Department:
Type:
Monograph
2004, Křížková, Alena, Pavlica, Karel

This book is the first Czech attempt at a comprehensive understanding of gender relations within organisations. The book aims to clarify and describe the issues that the management of gender relations deals with, and to stimulate and advance gender awareness and sensitivity among readers.

Topic:
gender, work, social inequalities
Department:
Type:
Monograph
2004, Frič, Pavol a kol.

The book contains the structured web of more than one hundred scenarios for the Czech Republic strategic behavior in European Union. The scenarios are deided into four broad fields: politics, cosial cohesion, institutions and globalization.

 

Topic:
trust/social cohesion, globalisation, public policy
Type:
Monograph
2003, Lux, Martin (ed.)

Housing is not a simple category that can be viewed from a single perspective. On one hand, housing is one of the basic human needs and the right to adequate housing has been classified as a basic human right. On the other hand, housing constitutes a special type of private property, traded on the market.

Topic:
housing, wages and incomes, regions, public policy
Type:
Monograph
2003, Matějů, Petr, Jana Straková (eds.)
Topic:
elites, social inequalities, education
Department:
Type:
Monograph
1999, Večerník, Jiří

Large statistical and sociological evidence is gathered to display changes in social structure of Czech society before and after 1989, with a special focus on economic inequalities.

Topic:
social inequalities, transformation, standard of living
Department:
Type:
Monograph
2003, Tuček, Milan
Topic:
public opinion, standard of living
Type:
Monograph
2003, Tuček, Milan a kol.

Political, demographic, social geographic, branch, proffession, economic and cultural changes in the Czech Republic and its mutual relations. Class organisation, stratification, egalitarian levelling of Czech Society after more than ten years of transformation. Life trajectories of individuals and social groups, changes in life strategies. Jakými životními dráhami prošli jednotlivci a sociální skupiny, změny životní strategie? Relationships of modernisation, EU, social cohesion.

Topic:
migration and mobility, social inequalities, transformation
Type:
Monograph
2002, Sunega, Petr

The study deals with the fluctuation in housing construction in connection with the economic oscillation. Some of the stock-flow models are also described. Stock-flow models explain the dependence of changes in volumes of housing stock with regard to changes in some macroeconomics indicators (for example interest rates, inflation etc.).

Topic:
housing, economics
Type:
Monograph
2002, Lux, Martin

The study offers the theoretical description of housing market operation and housing as a special good. Using theoretical economic analysis it evaluates the consequences of public interventions on housing market. The study should serve mainly for teaching purposes.

Topic:
housing, economics, public policy
Type:
Monograph
2002, Lux, Martin

The study describes the development in financial affordability of housing in the Czech Republic and EU countries. The affordability is analysed for all tenures: rental housing, co-operative housing and home-ownership. Using econometric models it evaluates the consequences of potential rental housing reform on both the housing market and financial affordability of all groups of households.

Topic:
housing, EU, wages and incomes, public policy
Type:
Monograph
2002, Lux, Martin et al

The authors of the book „Housing – Res Publica“ describe the development of housing policies in selected developed and transitional societies and they especially provide the description and comparison of different systems of social housing and housing allowances. The authors evaluate the current housing policy tools in the Czech Republic from the point of view of efficiency and effectiveness.

Topic:
housing, EU, public policy, standard of living
Type:
Monograph
2001, Sedláčková, Markéta
Topic:
trust/social cohesion, public opinion
Type:
Monograph
2001, Tuček, Milan, Hana Friedlaenderová, MEDIAN
Topic:
lifestyle, standard of living
Type:
Monograph
2000, Lux, Martin, Pavla Burdová

The publication analyses the current situation on housing market in the Czech Republic including the discription of changes in housing expenditures of Czechhouseholds during the transition and main social tensions between households living in regulated rental sector and households living in market rental sector. In the second part the description of housing policies, social housing systems and models of housing allowances in the European Union countries is provided.

Topic:
housing, EU, social policy, transformation, public policy
Type:
Monograph
2000, Fialová, Ludmila, Dana Hamplová, Milan Kučera, Simona Vymětalová

The book is based on an empirical survey "Young Genderation 1997" concerning attitudes towards the family, parenthood and partnership of young single people between 18-30 years of age. Besides the attitudestowards marriage, parenthood and ideal anad expected number of children,the survey was devoted to conditions and motives of concludings marriageand childbearing, to notions about an ideal partner and to attitudestowards divorce, abortions.

Topic:
value orientations, human relations, parenting, family
Type:
Monograph
2000, Tuček, Milan, Hana Friedlaenderová, MEDIAN

The publication starts with a description of the demographic and social structureof households followed by the analysis of the income differentiation. This is followed by a chapter on the househods amenities. The next chapter deals with a detailed the behavior of people in the area of consumption. The fifth chapter isdedicated to values and strategies. In the concluding chapter discussed arepeoples expectations in the nearest future.

Topic:
wages and incomes, family, public opinion, lifestyle, standard of living
Type:
Monograph
1999, Kitschelt, Herbert, Zdenka Mansfeldová, Radoslaw Markowski, Gábor Tóka

Post-Communist Party Systems examines democratic party competition in four post-communist polities in the mid- 1990's, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Polan d. Legacies of pre-communist rule turn out to play as much a role in accounting for differences as the institutional differences incorporated in the new democratic rules of the game.

Topic:
politics (and political attitudes), elections (and polls)
Department:
Type:
Monograph
1999, Burdová, Pavla, Petr Matějů, Jiří Večerník, Jana Hendrychová, Jan Koucký, Radim Ryška, Jiří Vojtěch
Topic:
wages and incomes, work, education
Department:
Type:
Monograph
1999, Večerník, Jiří, Petr Matějů (eds.)

The book documents the many changes in Czech society after November 1989 and provides an insight into the social life of people as workers, consumers, and citizens. The first part concerns the labor market, business, education, and family. In the second part, changing economic and social inequalities are explained. The third section describes social structure and political attitudes, political parties and electoral behaviour.

Topic:
transformation
Type:
Monograph
1998, Klíma, Michal, Zdenka Mansfeldová (eds.)
Topic:
EU, politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Monograph
1998, Večerník, Jiří
Topic:
economics, wages and incomes, politics (and political attitudes), social inequalities
Department:
Type:
Monograph
1998, Večerník, Jiří, Petr Matějů

Abstract

Topic:
work, family, social inequalities, transformation, education, standard of living
Type:
Monograph
1996, Večerník, Jiří

A large documentation of statistical and sociological surveys is used in this book to present a plastic picture of the transition in the Czech Republic “from below” i.e. as experienced by individuals and households. Other East-Central European and the EU countries serve as a comparative context. The focus in on the economic dimension of the transformation, as displayed in earnings, secondary resources, household incomes and expenditures, financial hardship and poverty.

Topic:
economics, transformation
Department:
Type:
Monograph
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.)

Abstract

Topic:
social inequalities, sociological data, transformation
Type:
Monograph