Monograph
Dudová, Radka

Postarat se ve stáří

Dudová, Radka. 2015. Postarat se ve stáří. Rodina a zajištění péče o seniory. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologické nakladatelství/SLON. 199. ISBN 978-80-7330-260-3.

Poskytování péče o seniora v rodině je náročný úkol a praktická podoba této péče může mít mnoho tváří. Kniha Radky Dudové se zaměřuje na palčivé otázky a problémy, které v České republice péči o seniory provázejí z pohledu pečujících blízkých osob. Klade vedle sebe výsledky analýzy mediálního a politického diskurzu a výsledky biografického výzkumu neformálních pečovatelek a pečovatelů. Pojmenovává přitom rozpory a paradoxy, které v této oblasti existují. Mediální prezentace tématu péče o seniory zdůrazňuje odpovědnost rodiny a příbuzných za zajištění péče a blahodárnost péče v domácím či přirozeném prostředí. Osobní příběhy pečujících žen a mužů oproti tomu ukazují ambivalentnost zkušenosti péče: na jedné straně obětavost a lásku projevenou v každodenních aktivitách, na straně druhé ekonomická rizika, vyčerpání, pocit nezastupitelnosti i hledání jiných možných řešení.

Kniha přispívá do diskuse, zda je skutečně možné v neformální péči v rámci rodiny spatřovat budoucí řešení narůstající potřeby péče o seniory v souvislosti se stárnutím populace. Ukazuje na možné nové zdroje sociálních nerovností a na slepé uličky současného uvažování o daném problému.

  • Kdo se o nás postará, až zestárneme?
  • Jak se zároveň postarat o své rodiče a přitom zůstat pracovně aktivní do vysokého věku, jak se od nás očekává?
  • Je péče o seniory v rodině dostatečně oceněna?
  • Je péče o seniory jednoznačně povinností rodiny?
  • A kdo to vlastně tato „rodina“ je a má k péči dostatečné podmínky?
  • A je péče v rodině skutečně vždy lepší?

Left

Department: 
Topics: 
gender
care
family
age and ageing