Peer-reviewed journal article
Nikischer, Richard

Správa z výskumu regionálnej identity obyvateľov Slovenska