Mgr. Nina Fárová

Position: 
doktorandka
Phone: 
210 310 322
Line: 
322

Attached links

Curriculum vitae

Education: 
  • 2014 - dosud – Doktorský studijní program Etnologie, Západočeská univerzita v Plzni
  • 2012 - 2014 – Magisterský studijní program Sociologie, Západočeská univerzita v Plzni
  • 2009 - 2012 – Bakalářský studijní program Sociologie, Západočeská univerzita v Plzni
Field of specialisation: 

genderová studia, kritická studia mužů a maskulinit, sociologie vědy

Teaching activities: 
  • Katedra sociologie, Fakulta filozofická ZČU: kurzy Feministické teorie a Genderová rovnost v praxi
Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 
  • říjen 2018 - stáž na Leiden University: Centre for Science and Technology Studies, Nizozemí
Biographic information: 

Nina Fárová je v současné době doktorandkou na Katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni. V rámci své dizertační práce momentálně provádí etnografický výzkum základního školství v ČR, primárně ji zajímá téma mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí. Je členkou týmu NKC – gender a věda, kde pracuje jako asistentka výzkumu a podílí se na několika výzkumých projektech zaměřených na vědu a výzkum.

Členství v expertních a poradních orgánech

  • členka Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů
  • hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
  • členka Disciplinární komise FF ZČU

Připojené soubory