Position: 
vědecká asistentka
Phone: 
210 310 232
Line: 
232

Curriculum vitae

Education: 

2011 - doktorát (Ph.D), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor regionální a politická geografie

2002 - magistr, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor regionální a politická geografie

1998- bakalář, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství geografie

Field of specialisation: 
  • ekonomické aktivity migrantů: etnická ekonomika, podnikání migrantů;
  • prostorové rozmístění migrantů: mobilita migrantů, bydlení, residenční segregace, etnicky diverzifikované lokality a soužití s majoritou;
  • sociální integrace migrantů;
  • sociální a finanční remitence;
  • postoje k migrantům;
  • hodnoty migrantů;

 

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 
  • 2005 University of Amsterodam, Institute of Migration and Ethnic Studies, Prof. Jan Rath
  • 2006 University of Milano, Department of social & political studies of the Faculty of Political Sciences, European Sociological Association (ESA)letní škola na téma:„Immigration in Europe“, Italy (3. – 7. 2006)
  • 2004 University of Joensuu, Cultural Diversity Programme (1.1.2004-30.6.2004), Finsko