Position: 
odborná pracovnice VŠ, vedoucí sběru dat
Phone: 
210 310 583
Line: 
583

Curriculum vitae

Education: 

2016 - 2024              
Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Historická sociologie
Doktorský studijní program

2013 - 2015     
Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Historická sociologie
Magisterský studijní program