PhDr. Markéta Horpeniaková, Ph.D.

Position: 
postdoktorandka/vědecká pracovnice
Phone: 
210 310 235
Line: 
235

Curriculum vitae

Education: 
  • 2011, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie), disertační práce: Gender, identita kultura
  • 2007, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie), diplomová práce: Mužský a ženský princip v transkulturní perspektivě
Field of specialisation: 
  • sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury
  • uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí
  • analýza volebního chování
  • problematika genderu a kultury
  • vliv médií a nových technologií na formování genderové identity
Teaching activities: 

2012 - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie) - vyučovaný předmět: Gender, antropologie, kultura

All publications

Articles with impact factor

Peer-reviewed journal articles

Monographs

Other publications

Chapters in monograph