Department:
Position: 
vědecká pracovnice
Phone: 
+420 210 310 238
Line: 
238

Curriculum vitae

Education: 

2014      PhDr., Sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha

2010-2014      Ph.D., Sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha

2005-2010      Mgr., Sociologie, Filozofická fakulta UK, Praha

Field of specialisation: 

komparativní mezinárodní výzkumy, metodologie kvantitativního výzkumu, hodnotové orientace, lidský kapitál, sociální a vzdělanostní nerovnosti

Teaching activities: 

2015/2016 - Analýza kvantitativních dat I a II, Quantitative Data Analysis I a II; Fakulta humanitních studií, Katedra historické sociologie

2012 až současnosti - Analýza marketingových a sociologických dat; Vysoká škola finanční a správní

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

10/2011- 11th ESS Training Course: Multilevel Modeling for Comparative Research (Bart Meuleman); Ljubljana, Slovinsko

8/2010 - 9th ESS Training Course: Controlling for measurement error and construct equivalence concepts in cross-nation research: used methodologies and examples from ESS (Jaak Billiet); Ljubljana, Slovinsko

Biographic information: 

PhDr. Petra Raudenská (roz. Anýžová), Ph.D. completed her doctoral studies in sociology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, in 2014. She works as research assistant at the Institute of Sociology of the Czech Academy Science and teaches advanced statistical analyses at the University of Finance and Administration. Her research interests are comparative research methodology, educational inequalities, human capital, life satisfaction and human values. She is the author of the monograph Comparability of Attitudinal Scales in Comparative Research (in Czech, 2015) and published in Social Science Research, International Sociology, International Journal of Sociology and Social Policy, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Czech Sociological Review and Sociológia.

All publications

Articles with impact factor

Chapters in monograph

Attached links