PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Department:
Position: 
postdoktorandka

Curriculum vitae

Education: 

 

2018     Ústav religionistiky, FF MU Brno

Rigorózní řízení

2011 – 2017               Ústav religionistiky, FF MU Brno

Stupeň: Doktorský

Zaměření: Církev sjednocení, terénní výzkum, etika výzkumu

Téma práce: „Sdílené biografie aranžovaných manželství v Církvi sjednocení.“

Školitel: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

 

2009 – 2011                Ústav religionistiky, FF MU Brno

Stupeň: Magisterský

Zaměření: nová náboženská hnutí, současná religiozita, (de)konverze

Téma práce: „Odpadlictví od Církve sjednocení v optice individualizované religiozity.“

                                  

2006 – 2009                Ústav religionistiky, FF MU Brno

Stupeň: Bakalářský

Zaměření: obecná religionistika, světová náboženství

Téma práce: „Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity.“

                              

Field of specialisation: 

 

postdoktorandský projekt: "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" (2018-2020)

současná religiozita, nová náboženská hnutí, (de)konverze, náboženství v ČR

Teaching activities: 

2016                           Masarykova univerzita, Brno

Kurz: celouniverzitní kurz Náboženství a násilí (příspěvek „Sekty“ a „destruktivní kulty“)

 

2015 – 2016               Ústav religionistiky, FF MU Brno

Kurz: Rodina ve věku nejistoty: Religionistická kvalitativní dílna

 

2013 – 2014               Ústav religionistiky, FF MU Brno

Kurz: Církev sjednocení

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

2012 – 2013                University of Nevada, Reno, NV, USA

Stipendium: Fulbright Program

Pozice: Visiting Researcher

Téma: Církev sjednocení v ČR a USA (sociologie náboženství)

 

2007 – 2008                Universität Leipzig, Lipsko, Německo

Zaměření: obecná religionistika, náboženské tradice světa

Program: Erasmus