Mgr. Lucie Trlifajová

Department:
Position: 
odborná pracovnice VŠ

Curriculum vitae

Education: 

2015-současnost: Karlova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut sociologických studií, KVSP (doktorské studium)

2003-2009: Karlova univerzita, Filosofická fakulta, katedra etnologie (titul Mgr.)

Field of specialisation: 

Akademické články a kapitoly v knihách

Trlifajová, L,, Hurrle, J. (2018). Work must pay: Does it? Precarious employment and employment motivation for low-income households. Journal of European Social Policy. https://doi.org/10.1177/0958928718805870

Trlifajová, L,, Hurrle, J. (2018). Stěhování chudých a vznik sociálně vyloučených lokalit na venkově. In: Bernard, Josef (ed.), Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Hurrle, J., Sýkora, L., Trlifajová, L., Kučera, P. (2016). Socially excluded localities revisited. Geografie 121/4

Hurrle, J., Trlifajová, L. (2014): Jak český Honza nešel do světa a další příběhy o migrace a mobilitě v srdci Evropy. In: Bútorová, Z., Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds) Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta. Inštitút pre verejné otázky, Heinrich-Böll-Stiftung, Bratislava.​

Trlifajova L. (2011). Význam transnacionální perspektivy pro studium migrace. Studia Ethnologica 2011/2.

Trlifajová, L., Cieslarová, V. (2009). Situace ukrajinských rodin v ČR a role rodiny v migraci. In: Pavlíková, E., Sládek, K. a kol. Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR. Červený Kostelec: Mervart, s. 66 - 81. 

Výzkumné zprávy a analýzy – zahraniční

Trlifajová, L. (2018) CIA model - integrated assistance or integrated control? Peer Country Comments Paper - Czech Republic. Mutual Learning Programme DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Dostupné online: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19781&langId=en

  • Trlifajová L., Čaněk, M., Dumont, A. (2016). Czech Republic: SOLIDAR Social Progress Watch 2016. A guideline to a rights-based approach for the European Pillar of Social Rights, Brusel: SOLIDAR 

Hurrle, J., Ripka, S., Felcmannová, L., Pixová, M., Štěpánková, M., Trlifajová, L. (2013): Civil Society Monitoring Reports on the Implementation of the National Roma Integration Strategy – The Czech Republic. Budapest: Decade for Roma Inclusion Secretariat and Open Society Foundations. Dostupné online: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file6_cr_civil-society-mo...

Certifikované metodiky

Sýkora, L., Čaněk, M., Fiedlerová, K., Trlifajová, L., Matoušek, R., Brabcová, Š. (2015): Metodika prevence rezidenční segregace a podpory integrace cizinců v lokalitách koncentrace zahraničních pracovníků. Centrum pro výzkum města a regionů / MKC Praha. Dostupné online: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/metodiky-identifikace-lokalit-segr...

Sýkora, L., Matoušek, R., Brabcová, Š.a, Čaněk, M., Fiedlerová, K., Trlifajová, L (2014): Metodika identifikace lokalit rezidenční́ segregace. Centrum pro výzkum města a regionů / MKC Praha. Dostupné online:http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/metodiky-identifikace-lokalit-segr...

Sýkora, L., Matoušek, R., Brabcová, Š.a, Čaněk, M., Fiedlerová, K., Trlifajová, L. (2014): Lokality koncentrace zahraničních pracovníků ve zpracovatelském průmyslu v Česku. Specializovaná́ mapa.Centrum pro výzkum města a regionů / MKC Praha.

Výzkumné zprávy a analýzy – česky

Trlifajová, L., Fejfar J., Pospíšil F. (2018). Práce jako finanční a existenční riziko. Centrum pro společenské otázky - SPOT. Dostupné online: http://www.pracevobci.cz/upload/studies/2/SPOT-Prace-jako-financni-a-exi...

Bek, T., Čaněk, M., Kobová, L., Kučera, P., Trlifajová, L. (2016). Ženy za pokladnou. Pracovní podmínky žen v supermarketech. MKC Praha. Dostupné online: http://migraceonline.cz/doc/Zeny_za_pultem_-_vyzkumna_zprava_full.pdf

Trlifajová, L. a kol. (2016). Analýza politik nulové tolerance v Litvínově a Duchcově. Centrum pro společenské otázky – SPOT. Dostupné online: http://centrumspot.cz/wp-content/uploads/2016/07/SPOT_-_vyzkumna_zprava_...

Trlifajová, L a kol. (2015) Mezi dávkami a prací, která není? Analýza motivací k zaměstnání u osob, které se pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím nízce-hodnoceného zaměstnání. Centrum pro společenské otázky – SPOT. Dostupné online: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-pro-nezamestnane-je-vhodna-pra...

Trlifajová, L. a kol.  (2014). Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání. Centrum pro společenské otázky – SPOT. Dostupné online: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k-oblasti-zamestn...

Jelínová M., Trlifajová L. (2013). Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska. MKC Praha. Výzkumná zpráva pro MZV ČR.

Hurrle J., Kučera, P., Trlifajová L. (2013). Situační analýza – Žlutice a okolí.  Centrum pro společenské otázky – SPOT. Dostupné online:http://centrumspot.cz/wp-content/uploads/2014/01/Zlutice_-_Situacni_anal...

Hurrle J., Kučera, P., Trlifajová L.  (2012). Evaluace lokálního partnerství Kolín. Centrum pro společenské otázky – SPOT. Dostupné online:http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-koli...

Hurrle J., Kučera, P., Trlifajová L. (2012). Evaluace lokálního partnerství Mělnicko. Centrum pro společenské otázky - SPOT. Dostupné online: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-meln...

Trlifajová, L., Staszkiewicz M., Barysouskaya, N., Votavová, V. (2012) Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení. Výzkumná zpráva pro MZV ČR

Redlová, P., Faltová, M., Trlifajová, L. (2011). Politická a občanská participace immigrantů v České republice. Konsorcium migračních NNO. Dostupné online:http://www.konsorcium-nno.cz/dokumenty/politicka-a-obcanska-participace_...

Fiedlerová, K., Trlifajová, L., Tošnerová, B. (2011). Rusky mluvící obyvatelé Karlových Varů, výstupy výzkumné sondy. Centrum pro výzkum města a regionů. Výzkumná zpráva pro MMR ČR. 

Trlifajová, L. (ed), Jelínková, M., Mikušová, P. (2011). Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010. MKC Praha. Dostupné online: http://www.migraceonline.cz/o-nas/publikace/

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

léto 2016: letní škola The Politics of the Welfare State in an Era of Reform: Voters, Interest Groups, University of Oslo, Norway​

léto 2016: letní školaThe Nordic Welfare State Model in a Comparative and European Perspective: Still the blue-print for growth, well-being and social cohesion? University of Oslo, Norway

léto 2011: letní škola Memory, Culture and Identity, Masarykova Universita v Brně 

jaro 2011: zimní škola Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates, REMESO, Švédsko

podzim 2010: zimní škola Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Approaches, REMESO, Švédsko 

2006/2007: roční studijní pobyt, Université de Toulouse II-le Mirail, Department sociologie a historie, Francie